ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 3 (100)Характеристика функціональних зв’язків різних варіантів аддикцій
Назва статтi Характеристика функціональних зв’язків різних варіантів аддикцій
Автори Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 3 (100) Сторінки 47-52
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447.001.3 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено кореляційний аналіз різних аддиктивних зв’язків у здорових осіб та хворих на невротичні розлади. Виявлена наявність та визначено характер зв’язків та поєднань різних аддиктивних тенденцій в обстежених групах. Описані варіанти синергічних, антагоністичних та нейтральних взаємин між різними варіантами аддикцій при окремих невротичних розладах та в групі здорових осіб. Найбільшу кількість антагоністичних зв’язків між аддиктивними тенденціями зафіксовано у хворих на невротичні розлади, тоді як у здорових осіб спостерігається їх найменша кількість. Отримані дані свідчать про складний характер фор- мування та відносин спів існування аддикцій при невротичній хворобі та становлять практичну цінність для розроблення конкретних профілактично-терапевтичних програм.
Ключовi слова аддикції, невротичні розлади, коморбідність, кореляція
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства : учеб. пособие. М. : Медицина, 2000. 496 с.
2. Клинико-психопатологические особенности тревожно- фобических расстройств с аддиктивными нарушениями / Марута Н. А., Колядко С. П., Денисенко М. М., Каленская Г. Ю. // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23. № 2 (83). С. 115—116.
3. Егоров А. Ю. Нехими чес кие зависимости. СПб., 2007. 190 с.
4. Замульнин К. Ю., Менделевич В. Д. Химические и нехимические аддикции в аспекте сравнительной аддиктологии // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Спец- вып. 2014. 114 (5). С. 3—8.
5. Денисенко М. М. Адикції хворих на невротичні розлади (структурний аналіз) // Вісник проблем біології і медицини. 2017. Вип. 3, т. 1 (131). С. 91—96.
6. Денисенко М. М. Аналіз адиктивного стану хворих на невротичні розлади (частоти виразності аддиктивних феноменів та адиктивні потенціали об’єктів вживання) // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 3 (88). С. 45—50.
7. Денисенко М. М. Адиктивна поведінка в структурі невротичної хвороби (виразність та варіанти адиктивних тенденцій) // Вісник проблем біології і медицини. 2017. Вип. 4, т. 1 (133). С. 142—149.
8. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук [и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2009. № 2 (16). С. 56—70.
9. Результаты комплексной оценки аддиктивного статуса учащейся молодежи с помощью системы оригинальных AUDIT- подобных тестов / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. [и др.] // Там само. 2010. № 1 (17). С. 27—37.
10. Система AUDIT-подобных тестов для комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. [и др.] // Новости украинской психиатрии. Киев; Харьков, 2009. URL : http://www.psychiatry. ua/ articles/paper313.htm.