ГоловнаО компанииредакційна колегія

                                      РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
 Волошин.jpgГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР - Волошин Петро Власович, д.м.н., професор, Голова Громадської організації "Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України".
Науковий статус
 

Марута.jpg

 ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА - Марута Наталія Олександрівна, д.м.н., професор, керівник відділу неврозів та пограничних станів ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", заступник директора з НДР, Голова Експертної проблемної комісії "Психіатрія. Медична психологія" МОЗ та НАМН України
Науковий статус
 Явдак.jpg ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР - Явдак Ірина Олександрівна, к.м.н., провідний науковий співробітник відділу неврозів та пограничних станів ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"
  

                                                             

                      ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
Бітенський Валерій Семенович
 д.м.н., професор, завідувач каферрою психіатрії, наркології та медичної психології Одеського національного медичного університету МОЗ України (м. Одеса, Україна)
Волошина Наталія Петрівна д.м.н, професор, керівник відділу нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м.Харків, Україна)
Головченко Юрій Іванович
 д.м.н., професор, завідувач кафедрою нервових хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика (м. Київ, Україна)
 Григорова Ірина Анатоліївна д.м.н., професор, завідувач кафедрою нервових хвороб Харківського національного медичного університету (м. Харків, Україна)
Дзяк Людмила Антонівна д.м.н., професор, завідувач кафедрою нервових хвороб та нейрохірургії Дніпропетровської державної медичноїї академії (м. Дніпропетровськ, Україна)
 Зозуля Іван Савович
 д.м.н., професор, завідувач кафедрою невідкладної неврології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика (м. Київ, Україна)
Карабань Ірина Миколаївна д.м.н., професор керівник відділу клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи  (м. Київ, Україна)
Кожина Ганна Михайлівнад.м.н., професор,  завідувач кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології Харківського Національного медичного університету (м. Харків, Україна)
Козявкін Володимир Ілліч
дм.н., професор, генеральний директор Міжнародної клініки відновного лікування. Член-кореспондент НАМН України (м. Трускавець, Україна)
Лінський Ігор Володимирович
д.м.н., професор, керівник відділу невідкладної психіатрії та наркології ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м. Харків, Україна)
Михайлов Борис Володимировичд.м.н., професор,  завідувач кафедрою психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти (м.Харків, Україна)
Мінко Олександр Івановичд.м.н., професор,  завідувач відділом профілактики  і  лікування алкоголізму ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м.Харків, Україна)
Міщенко Тамара Сергіївна
д.м.н., професор, керівник відділу судинної патології головного мозку ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України". Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Неврологія» (м. Харків, Україна)
Напрєєнко Олександр Костянтинович
д.м.н., професор,  завідувач  кафедрою психіатрії Національного  медичного університету ім. О.О.Богомольця (м.Київ, Україна)
Підкоритов Валерій Семеновичд.м.н., професор, керівник відділу клінічної, соціальної та дитячої психіатрії ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м. Харків, Україна)
Тацій Василь Яковичд.юр.н., професор, завідувач кафедрою кримінального права №1Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»,  ректор (м. Харків, Україна)
Табачніков Станіслав Ісааковичд.м.н. професор,  завідувач  відділом соціальної та клінічної наркології Українського  науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії та наркології МОЗ України (м. Київ, Україна)
Танцура Людмила Миколаївнад.м.н., керівник відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м. Харків, Україна)
Чабан Олег Сазонтовичд.м.н., професор, керівник відділу пограничних станів та соматоформних розладів Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (м. Київ, Україна)
Шаповалова Вікторія Олексіївнад.фарм.н., професор,  завідувач кафедрою фармацевтичного права Національного фармацевтичного університету (м. Харків, Україна)
Шестопалова Людмила Федорівна д.психол.н., професор,  керіник відділу медичної психології ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м. Харків, Україна)