ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Взаємодія лікарських засобів для фармакотерапії тривожних розладів з коморбідною патологією шлунково-кишкового тракту
Назва статтi Взаємодія лікарських засобів для фармакотерапії тривожних розладів з коморбідною патологією шлунково-кишкового тракту
Автори Кіреєв Ігор Володимирович
Жаботинська Наталія Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 48-49
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 16.8-085./2/.3 Індекс ББК -
Анотацiя Авторами було проведено аналіз та узагальнення відомостей про вза- ємодію лікарських засобів, а також ви- значено групи гастроентерологічних хворих, які потребують ретельного моніторування під час комбінованої фармакотерапії тривожних розладів на тлі захворювань шлунково-кишко- вого тракту.
Ключовi слова тривожні розлади, захворювання шлунково-кишкового тракту, фармакодинамічна і фармако- кінетична взаємодія лікарських засобів
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психічні розлади в гастроентерології [Електронний ресурс] // Meginkarew.ru : [Веб-сайт]. URL : http://meginkarew.ru/ vidpoved/7566-psihichni-rozladi-v-gastroenterologii.html (дата звернення: 16.04.2018). Назва з екрану.
2. Цитохром Р450 (изоферменты CYP2C19 и CYP3A4) [Электрон- ный ресурс] // Функциональная гастроэнтерология : [Веб-сайт] / ЗАО НПП «ИстокСистема». URL : http://www.gastroscan.ru/ handbook/117/3504 (дата обращения: 16.04.2018). Название с экрана.
3. Белоусов, Ю. Б., Гуревич К. Г. Клиниче кая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств. М. : Литтер ра, 2005. 288 с.
4. Ables, A. Z., Nagubilli R. Prevention, recognition, and management of serotonin // Am. Fam. Physician. 2010. Vol. 81, № 9. P. 1139—1142.
5. Margetić, B., Aukst-Margetić B. Neuroleptic malignant syndrome and its controversies // Pharmacoepidemiol. Drug Saf. 2010. Vol. 19, № 5. P. 429—435.
6. Medscape [Електронний ресурс]. N. Y., 1994—2018. URL : https://reference.medscape.com/drugs (дата звернення : 16.04.2018). Назва з екрану.
7. Компендиум: Лекарственные препараты [Электронный ресурс]. Киев : Морион, 1999—2018. URL : https://compendium.com. ua (дата обращения: 16.04.2018). Название с экрана.
8. Поиск лекарств в аптеках [Электронный ресурс] // Tabletki. ua : [Веб-сайт]. Киев, 2010—2018. URL : https://tabletki.ua (дата обращения: 16.04.2018). Название с экрана.
9. Бордин, Д. С. Безопасность лечения как критерий выбора ингибитора протонной помпы больному гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью // Consilium Medicum. 2010. Т. 12, № 8. C. 77—81.