ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на ревматоїдний артрит залежно від тривалості захворювання
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на ревматоїдний артрит залежно від тривалості захворювання
Автори Савка Світлана Дмитрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 90-94
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008:616.72-002.77]-092 Індекс ББК -
Анотацiя В цієї статті висвітлено клініко- психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів (НПР) у хворих на ревматоїдний артрит (РА) залежно від тривалості захворювання. На ґрунті комплексного клініко-психопатологічного дослідження отримані дані щодо структури НПР при РА: у основній групі обстежуваних із загальною тривалістю ревматоїдного артриту до 5 років (ОГ I) порівняно з основ ною групою пацієнтів із тривалістю ревматоїдного артриту від 5 до 10 років (ОГ IІ) переважали на 11,9 % розлади адаптації: 27,3 % в ОГ I та 15,4 % в ОГ IІ (p < 0,05); на 11,3 % частіше діагностували соматоформний розлад: 23,6 % в ОГ I та 12,3 % в ОГ IІ (p < 0,04); на 15,4 % домінував тривожно-фобічний розлад: 20,0 % в ОГ I та 4,6 % в ОГ IІ (p < 0,006), а в ОГ IІ порівняно з ОГ I частіше діагностували зміша- ний тривожно-депресивний розлад з перевагою на 34,2 %, а саме 61,5 % і 27,3 % (p < 0,0001). З розвитком РА збільшувалися загальні показники рівня депресії від 9,16 бала до 10,84 бала (p < 0,05) і загальні показники рівня тривоги від 11,10 бала до 13,12 бала (p < 0,05). У результаті проведеного клініко-психопатологічного дослідження науково обґрунтовано, роз- роблено та впроваджено систему діаг ностики НПР у пацієнтів із РА.
Ключовi слова непсихотичні психічні розлади, ревматоїдний артрит, клініко-психопатологічні особливості, депресія, тривога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Андрющенко А. В., Романов Д. В. Клинико-эпидемиологические аспекты проблемы пограничных психических и психосоматических расстройств в общей медицине (обзор литературы) // Психические расстройства в общей медицине. 2010. № 02. С. 23—42.
2. Symptoms of depression and anxiety predict treatment response and long-term physical health outcomes in rheumatoid arthritis: secondary analysis of a randomized controlled trial / Matcham F., Norton S., Scott D. L. [et al.] // Rheumatology (Oxford). 2016. 55(2). Р. 268—278.
3. The correlations of socioeconomic status, disease activity, quality of life, and depression/anxiety in Chinese patients with rheumatoid arthritis / Zhang L., Xia Y., Zhang Q. [et al.] // Psychol Health Med. 2017. 22(1) Р. 28—36.
4. Guo J., Li L., Yang J. Investigation and analysis of anxiety and depression of patients with rheumatoid arthritis // Rheum Arthritis. 2012. 1 (3). Р. 28—9.
5. Li Liu, Neili Xu, Lie Wang. Moderating role of self-efficacy on the associations of social support with depressive and anxiety symptoms in Chinese patients with rheumatoid arthritis // Neuropsychiatric disease and treatment. 2017. 13. Р. 2141—2150.
6. Спіріна І. Д., Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В. Роль стресової реакції і «незрілих» психічних захисних механізмів у формуванні невротичних, пов’язаних зі стресом і соматоформних розладів // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 92—94.
7. Марута Н. О., Федченко В. Ю., Лінська К. І. Генетичні пере- думови депресивних розладів // Там само. 2017. Т. 25, вип. 3 (92). С. 39—43.
8. Van den Hoek J., Boshuizen H. C., Roorda L. D. Association of somatic comorbidities and comorbid depression with mortality in patients with rheumatoid arthritis: a 14-year prospective cohort study // Arthritis Care Res (Hoboken). 2016. 68 (8) Р. 1055—60.
9. Savka S. D. Evaluation of depression and its correlation with anxiety, quality of life index and duration of disease in patients with rheumatoid arthritis // “The Top Actual Researches in Modern Science” : Proceedings of the international scientific and practical conference (Ajman, UAE, 31 July 2017, UAE) / Ramachandran N. (Eds.). 2017. № 8 (24). Р. 50—3.