ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Особливості репрезентації суб’єктивного сприйняття життєвого шляху у хворих на розлади адаптації
Назва статтi Особливості репрезентації суб’єктивного сприйняття життєвого шляху у хворих на розлади адаптації
Автори Шестопалова Людмила Федорівна
Бучок Юрій Степанович
Марута Оксана Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 93-95
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.96:616.85:616-003.96 Індекс ББК -
Анотацiя Результати психодіагностичного дослідження особливостей репрезентації суб'єктивної картини життєвого шляху у хворих на розлади адаптації показали, що для них було характерним порушення сприйняття структури подій життєвого шляху, що проявляється у зменшенні кількості минулих і майбутніх позитивних подій, збільшенні кількості незначних подій, а також низькою структурованістю часу. Для визначення типологічних моделей суб’єктивної картини життєвого шляху були виокремлено найбільш значимі характеристики психологічної автобіографії, до яких віднесено насиченість подієвого поля, що відображає активність або пасивність особистості як суб'єкта життєдіяльності, орієнтація на минулі або майбутні події і схильність до фіксації на позитивних або негативних подіях. Показано, що у хворих на розлади адаптації переважав пасивний тип, орієнтований на негативне минуле, з домінуванням соціальних подій, дещо рідше спостерігалися активний, з орієнтацією на позитивні події в майбутньому, та активний, орієнтований на минулі позитивні події, а найрідшим був пасивний, з фіксацією на позитивному минулому.
Ключовi слова життєвий шлях, суб’єктивна картина життєвого шляху, розлади адаптації, типи суб’єктивної картини життєвого шляху
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Анцыферова Л. И. Психология формирования и развития личности // Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб., 2000. С. 207—213.
2. Кузьминых В. Н. Жизненный путь в контексте эволюции социальной теории // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия «Социальные науки». 2008. № 4 (12). C. 37—41.
3. Morgan L. A., Kunkel S. R. Aging, Society, and the Life Course. N. Y. : Springer, 2011. 353 p.
4. Титаренко Т. Життєвий шлях особистості в пост модер ністському дискурсі // Психологія особистості. 2010. № 1. С. 11—18.
5. Бурлачук Л. Ф., Коржова Е. Ю. Психология жизненных ситуаций. Москва, 1998. 263 с.