ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Особистісні особливості косметологічних пацієнтів з дисгармонійним самоставленням і завищеною самооцінкою
Назва статтi Особистісні особливості косметологічних пацієнтів з дисгармонійним самоставленням і завищеною самооцінкою
Автори Юдін Михайло Анатолійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 105-107
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-009:616.89-052 Індекс ББК -
Анотацiя Виявлено суттєві відмінності у особистісних профілях жінок в залежності від рівня гармонійності самоставлення. У жінок з дисгармонійним типом та завищеною самооцінкою був вищим рівень реактивної агресивності та нижчими — урівноваженості та сором’язливості, p < 0,05. Особистісний профіль жінок з дисгармонійним самоставленням та завищеною самоо цінкою характеризувався поєднанням екстравертованості, емоційної лабільності, комунікабельності, невротичності, дратівливості. Медико-психологічна допомога для жінок з дисгармонійним самоставленням — важлива складова відновлення психічного здоров’я та профілактики психічних порушень.
Ключовi слова косметологічні пацієнти, особистісні особливості, психодерматологія, медична косметологія, медична психологія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бекетова Н. Косметологич еск ие процедуры в дерматологическ ой практике: взгляд практикующего специалиста в области психодерматологии // Косметика и медицина. 2014. № 4. С. 74—81.
2. Сац Е. А., Слободчиков И. М. Особенности самосознания у женщин-клиентов косметологич еск их услуг [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. URL : http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18589.15
3. Александров А. А., Багненко Е. С. Психологи чес кие характеристики женщин с косметич еск ими дефектами кожи лица // Вестник психотерапии. 2012. № 41(46). С. 52—66.
4. Psychodermatology services guidance: the report of the British Association of Dermatologists’ Psychodermatology Working Party / A. Bewley, A. Affleck, C. Bundy [et al.] // Br. J. Dermatol. 2013. Vol. 168 (6). P. 1149—1150.
5. Psychiatric evaluation in dermatology: an overview / S. Ghosh, R. V. Behere, P. Sharma [et al.] // Indian J. Dermatol. 2013. Vol. 58 (1). P. 39—43.
6. Comorbidity of depressive and dermatologic disorders — therapeutic aspects / P. Filaković, A. Petek, O. Koić [et al.] // Psychiatr. Danub. 2009. Vol. 21 (3). P. 401—410.
7. Боднар Л. А. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні характеристики пацієнтів, які зверталися до пластичних хірургів для проведення ринопластики // Психічне здоров’я. 2011. Вип. 1—2 (30—31). С. 4—7.
8. Body dysmorphic disorder among dermatologic patients: Prevalence and clinical features / L. A. Conrado, A. G. Hounie, J. B. Diniz [et al.] // Journal of American Academic Dermatology. 2010. Vol. 63 (2). P. 235—243.