ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Мотиваційні предиктори вживання психоактивних речовин молоддю України
Назва статтi Мотиваційні предиктори вживання психоактивних речовин молоддю України
Автори Кіосєва Олена Вікторівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 61-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.4-07:614.876+159.9:61 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені дані дослідження щодо вживання психоактивних речовин (ПАР) молоддю України. Було виокремлено такі, що домінували предиспонуючі чинники вживання ПАР студентами вищих навчальних закладів: вплив на вживання ПАР з боку інших людей (спільнот, компаній), неробство, відсутність зайнятості, невміння контрол ювати себе, бажання стати «своїм» серед тих, хто вживає ПАР. Особливості вживання наркотиків молоддю мають множинні мотиваційні предиктори, на які впливають як індивідуально-психологічні особливості, так і характеристики найближчого і широкого соціального оточення, соціально детерміновані паттерни поведінки. Отримані дані сприяли розробленню диференційованої системи медико-соціальної допомоги молодим людям, що вживають ПАР, а також удосконаленню наявних програм з профілактики наркотизації населення країни.
Ключовi слова мотиваційні предиктори, вживання психоактивних речовин
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Андерсон, Келли. Молодые люди и алкоголь, наркотики и табак. Копенгаген : Всемирная организация здравоохранения, Европейское региональное бюро, 1998. 95 с. (Европейская серия, № 63).
2. Alcohol and other Drugs Peer Education in Schools : A review for the ACT Alcohol, Tobacco and other Drug Strategy Evaluation Group / Prepared by David McDonald. 30 September 2004. 20 p.
3. The social impact of drug abuse [Electronic Resource]. Copenhagen, 6—12 March 1995. 47 p. URL : http://www.unodc.org/pdf/ technical_series_1995-03-01_1.pdf
4. Епідеміологічна ситуація щодо вживання психоактивних речовин в Україні / С. І. Табачніков, Д. С. Лєбєдєв, Г. Є. Трофімчук, Ю. Ю. Мартинова // Архів психіатрії. 2009. Т. 15, № 1 (56). С. 81—88.
5. Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. О наркологи чес кой ситуации в Украине // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3 (64). С. 174.
6. Аносова Е. В., Погосов А. В. Клинико-динами чес кие особенности пивного алкоголизма, сочетающегося с гашишной наркоманией, у подростков // Архів психіатрії. 2009. Т. 15, № 3 (58). С. 56—61.
7. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алког олю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України : аналітичний звіт / Балакірєва О. М. (кер. авт. кол.), Бондар Т. В., Рингач Н. О. [та ін.] ; УІСД ім. О. Яременка. Київ, 2008. 152 с.
8. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та стан наркологічної допомоги населенню України (інформаційно-аналітичний огляд за 1990—2010 рр.). Харків : Строков Д. В., 2011. 144 с.
9. Сирота, Н. А., Ялтонский В. М. Вопросы современной профилактики зависимости от наркотиков и других психоактивных веществ // Вопросы наркологии. 2009. № 3. С. 63—104. 10. Predictors of risky alcohol consuption in schoolchildren and their implications for preventions for preventing alcohol-related harm / M. A. Bellis, K. Hughesk, V. Morleo [et al.] // Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 2007. 2 (15). DOI : 10.1186/1747597X-2-15.