ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Гендерні особливості впливу алекситимії на структуру механізмів психологічного захисту та копінг-поведінки у працівників органів внутрішніх справ з порушеннями психічної адаптації
Назва статтi Гендерні особливості впливу алекситимії на структуру механізмів психологічного захисту та копінг-поведінки у працівників органів внутрішніх справ з порушеннями психічної адаптації
Автори Омелянович В. Ю.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 86-90
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-003.96-055.21-055.1 Індекс ББК -
Анотацiя В статті викладені результати аналізу взаємозв’язків між виразністю феномена алекситимії, структурою механізмів психологічного захисту та копінг-поведінкою у працівників органів внутрішніх справ та курсантів вищих навчальних закладів МВС з порушеннями психічної адаптації та у практично здорових. Встановлені гендерні особливості таких взаємозв’язків.
Ключовi слова психічна дезадаптація, алекситимія, копінг-поведінка, механізми психологічного захисту, гендерні особливості, працівники органів внутрішніх справ.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Коростий В. И. Механизмы психологической защиты, алекситимия и агрессия у молодых лиц с психосоматическими заболеваниями: патогнетическая роль и подходы к психотерапии / В. И. Коростий // Медицинская психология. — 2011. — № 3. — С. 19—22.
2. Кришталь В. В. Психосоматическая патология: генез и подходы к коррекции / В. В. Кришталь // Междунар. мед. журнал. — 2007. — Т. 7, № 1. — C. 37—40.
3. Михайлик О. П. Психотерапевтична корекція патології психосоматичного походження внаслідок порушення процесу адаптації до навчання у військових формуваннях / О. П. Ми- хайлик // Медицинская психология. — 2010. — № 3. — С. 26—29.
4. Алекситимия и методы ее определения при пограничных психосоматических расстройствах : пособие для психологов и врачей / [Ересько Д. Б., Исурина Г. Л., Кайдановская Е. В. и др.]. — СПб., 2005. — 25 с.
5. Вассерман Л. И. Методика для психологической диагностики уровня социальной фрустрированности и её практическое применение : методические рекомендации / Вассерман Л. И., Иовлев Б. В., Беребин М. А. — СПб., 2004. — 27 с.
6. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; адаптированный вариант Т. А. Крюковой) / Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. —C. 442—444.
7. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. — СПб., 1996. — С. 113—152.