ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Дослідження психометричних характеристик методики діагностики міжособистісних відносин лікаря та пацієнта в процесі лікування
Назва статтi Дослідження психометричних характеристик методики діагностики міжособистісних відносин лікаря та пацієнта в процесі лікування
Автори Бородавко Оксана Олександрівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 115-119
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.923: 316.6: 001.8: 614.253 Індекс ББК -
Анотацiя В статті подано результати розробки психодіагностичної методики для визначення особливостей міжособистісних відносин лікаря і пацієнта в процесі лікування. Наводяться дані щодо психометричних характеристик даної методики: валідності, надійності, стандартизації. Надається описання шкал опитувальника та їх змістовна інтерпретація.
Ключовi слова терапевтичний альянс, діагностика відносин лікаря і пацієнта, валідність, надійність, стан дартизація.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Артюхова, В. В. Особливості формування терапевтичного альянсу в медичному закладі психоневрологічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.04 «Медична психологія» / В. В. Артюхова. — Харків, 2011. — 20 с.
2. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. — СПб.: Питер, 2006. — 351 с.
3. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб.: Питер, 2002. — 960 с.
4. Наследов, А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных : учебное посо- бие / А. Д. Наследов. — СПб.: Речь, 2004. — 329 с.
5. Шестопалова, Л. Ф. Психологія лікувального процесу: сучасні проблеми та перспективи дослідження / Л. Ф. Шестопалова // Медицинская психология. — 2006. — Т. 1, № 4. — С. 30—32. 6. Шестопалова, Л. Ф. Особливості терапевтичного альянсу за оцінками хворих на основні неврологічні та психічні розлади / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, № 3 (64). — С. 158.
7. Ялом, И. Экзистенциальная психотерапия / И. Ялом ; пер. с англ. Т. С. Драбкиной. — М.: Независимая фирма «Класс», 2005. — 576 с.
8. Chaplin, R. How can clinicians help patients to take their psychotropic medication? / R. Chaplin // Advances in psychiatric treatment. — 2007. — Vol. 13. — P. 347—349.