ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 4 (109)Персоніфікована програма корекції постстресових роз- ладів у різних категорій осіб, які пережили бойові дії (комбатантів та волонтерів)
Назва статтi Персоніфікована програма корекції постстресових роз- ладів у різних категорій осіб, які пережили бойові дії (комбатантів та волонтерів)
Автори Зеленська Катерина Олексіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 4 (109) Сторінки 27-29
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.1-055.26-057.36-02-07-036.82:001.89:355.4(477) Індекс ББК -
Анотацiя

Бойовий стрес істотно впливає на особистість та є основною причиною бойових психічних травм та розвитку постстресових розладів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, бойова психічна травма стає безпосередньою причиною постстресових розладів у 80 % осіб, які пережили бойові дії, а у її віддаленому періоді часто спостерігаються стани дезадаптації, аутоагресивна поведінка, тривожно-депресивні розлади, хвороби залежності. На тлі використання розробленої програми відзначена позитивна динаміка психічного стану, зниження рівнів тривоги та депресії, зниження рівня груп симптомів посттравматичного стресового розладу за шкалою оцінки впливу травматичної події, зниження рівня дезадаптації за методикою К. Роджерса і Р. Даймонда та рівня соціальної фрустрованості. Отже, розроблена персоніфікована програма корекції постстресових розладів сприяє продуктивній динаміці психопатологічної симптоматики, зниженню рівня емоційної напруженості, відновленню відчуття психологічного благополуччя, створенню нової когнітивної моделі життєдіяльності. 
Ключовi слова постстресові розлади, комбатанти, волонтери, бойові дії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аймедов К. В. Сучасна діагностична концепція посттравматичного стресового розладу / К. В. Аймедов, Ю. О. Асєєва, О. А. Толмачов // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 2. С. 128—129. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_2_43.
2. Глаголич С. Ю. Клініко-соціальні особливості дезадаптивних станів у волонтерів, діяльність яких пов’язана з забезпеченням військових в зоні АТО / С. Ю. Глаголич // Психіатрія, неврологія, медична психологія. 2016. Т. 3, № 2 (6). С. 69—76.
3. Глаголич С. Ю. Стан психоемоційної сфери волонтерів, діяльність яких пов’язана з забезпеченням військових в зоні бойових дій / С. Ю. Глаголич, М. В. Маркова // Там само. 2018. № 1 (9). С. 93—100. DOI: https://doi.org/10.26565/2312- 5675-2018-9-13.
4. Юр’єва Л. М. Непсихотичні психічні розлади в осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту / Л. М. Юр’єва, Т. Й. Шустерман, Є. О. Ліхолетов // Медичні перспективи. 2019. Т. 24, № 4. С. 112—120. URL: http://www.medpers.dsma.dp.ua/.
5. Лазос Г. П. Особливості емоційних станів волонтерів — психологів/психотерапевтів у стосунках з постраждалими / Г. П. Лазос // Особливості стосунків «психотерапевт — клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі : монографія / за ред. З. Г. Кісарчук. Київ : Слово, 2017. С. 154—176. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708934.
6. Маркова М. В. Постстресові дезадаптивні стани на тлі соціальних змін: аналіз проблеми / М. В. Маркова, П. В. Козира // Медична психологія. 2015. № 1 (37). С. 8—13. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2015_23_3_5.
7. Марута Н. О. Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання / Н. О. Марута, М. В. Маркова // Український вісник психоне- врології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 21—28.
8. Охорона психічного здоров’я в умовах війни : у 2 т. / Амер.-укр. мед. фундація ; пер. з англ. Тетяна Семигіна, Ірина Павленко, Євгенія Овсяннікова [та ін.]. Київ : Наш формат, 2017, Т. 1. 579 с.
9. Пішель В. Я. Посттравматичний стресовий розлад та розлади адаптації в учасників АТО: клініко-соціальна характеристика та практика психофармакотерапії / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна, К. В. Гузенко // Україна. Здоров’я нації. 2016. № 4 (1). С. 69—73. http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uzn_2016_4%281%29__14.
10. Вказівки щодо збереження психічного здоров’я військовослужбовців в зоні застосування військ (сил) та під час відновлення боєздатності військових частин (під- розділів) / А. В. Верба, О. А. Барбазюк, А. В. Швець [та ін.] ; за заг. ред. Головного психіатра МО України, доктора ме- дичних наук О. В. Друзя, Головного психіатра МВС України, доктора медичних наук В. С. Гічуна. Київ, 2017. 102 с.