ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 3 (104)Прогнозування летального виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на ґрунті спектрального аналізу біоелектричної активності головного мозку
Назва статтi Прогнозування летального виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на ґрунті спектрального аналізу біоелектричної активності головного мозку
Автори Козьолкін Олександр Анатолійович
Кузнєцов Антон Анатолійович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 3 (104) Сторінки 4-11
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1-021.3-036.11:616.831-073.97-073.584]-036.88-037 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is3-2020-1

 Мета — визначити електроенцефалографічні критерії несприятливого вітального прогнозу виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу (ССВМК). Проведено проспективне, когортне дослідження 156 пацієнтів (середній вік — 66,7 ± 0,8 років) в гострому періоді ССВМК на тлі консервативної терапії. Діагноз встановлювали за даними клініко-нейровізуалізаційного обстеження. Дослідження біоелектричної активності головного мозку проводили в перші 2 доби від дебюту захворювання. Для розроблення критеріїв прогнозування використовували логістичний регресійний аналіз. Встановлено, що з ризиком летального виходу гострого періоду ССВМК незалежно асоційовані такі показники спектрального аналізу ЕЕГ-паттерну: відносна спектральна потужність ритмів δ-діапазону інтактної гемісфери (відношення шансів ВШ (95 % довірчий інтервал ДІ) дорівнює 1,12 (1,08— 1,17), p < 0,0001), лобно-потиличний градієнт ритмів α-діапазону інтактної гемісфери (ВШ (95 % ДІ) = 5,96 (1,08—33,04), p = 0,0410) та міжпівкульова асиметрія абсолютної спектральної потужності ритмів β2-піддіапазону (ВШ (95 % ДІ) = 0,03 (0,001—0,88), p = 0,0419). Зазначені предиктори інтегровані в математичну модель для визначення індивідуального ризику летального виходу гострого періоду ССВМК (AUC (95 % ДІ) = 0,95 (0,90—0,98), p < 0,0001; точність прогнозування становить 89,7 %). Білатеральне домінування в структурі електроенцефалографічного паттерну ритмів δ-діапазону, інверсія від’ємного лобно-потиличного градієнта ритмів α-діапазону в обох півкулях, формування від’ємної міжпівкульової асиметрії абсолютної спектральної потужності ритмів δ-діапазону, α 2-піддіапазону у фронтальних відділах та θ-, β-діапазонів у каудальних відділах головного мозку в перші 2 доби від дебюту ССВМК є електроенцефалографічними критеріями несприятливого вітального прогнозу виходу гострого періоду захворювання.
Ключовi слова внутрішньомозковий крововилив, електроенцефалографія, вітальний прогноз
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мищенко Т. С. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 22—24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Uvp_2017_25_1_5.
2. Katan M., Luft А. Global Burden of Stroke // Semin Neurol. 2018. Vol. 38 (2). P. 208—211. DOI: 10.1055/s-0038-1649503.
3. Sansing L. H. Intracerebral Hemorrhage // Semin Neurol. 2016. Vol. 36 (3). P. 223—224. DOI: 10.1055/s-0036-1583296.
4. Thabet A. M., Kottapally M., Claude Hemphill J. 3rd. Management of intracerebral hemorrhage // Handb Clin Neurol. 2017. Vol. 140. P. 177—194. DOI: 10.1016/B978-0-444-63600-3.00011-8.
5. Veltkamp R., Purrucker J. Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage // Curr Neurol Neurosci Rep. 2017. Vol. 17(10). P. 80. DOI: 10.1007/s11910-017-0783-5.
6. Ziai W. C., Carhuapoma J. R. Intracerebral Hemorrhage // Continuum (Minneap Minn). 2018. Vol. 24(6). P. 1603—1622. DOI: 10.1212/CON.0000000000000672.
7. Kirkman M. A., Smith M. Supratentorial intracerebral hemorrhage: a review of the underlying pathophysiology and its relevance for multimodality neuromonitoring in neurointensive care // J Neurosurg Anesthesiol. 2013. Vol. 25(3). P. 228—239. DOI: 10.1097/ANA.0b013e3182836059.
8. Utility of EEG measures of brain function in patients with acute stroke / J. Wu, R. Srinivasan, E. Burke Quinlan [et al.] // J Neurophysiol. 2016. Vol. 115(5). P. 2399—2405. DOI: 10.1152/ jn.00978.2015.
9. Kuznietsov A. A. Prediction of the functional outcome of cerebral ischemic supratentorial stroke acute period on the basis of spectral analysis of the brain bioelectrical activity // Zaporozhye Medical Journal. 2018. Vol. 20(3). P. 324—329. DOI: 10.14739/2310-1210.2018.3.132127.
10. Li J., Shalabi A., Ji F., Meng L. Monitoring cerebral ischemia during carotid endarterectomy and stenting // J Biomed Res. 2017. Vol. 31(1). P. 11—16. DOI: 10.7555/JBR.31.20150171.
11. van Putten M. J., Hofmeijer J. EEG Monitoring in Cerebral Ischemia: Basic Concepts and Clinical Applications // J Clin Neurophysiol. 2016. Vol. 33(3). P. 203—210. DOI: 10.1097/ WNP.0000000000000272.
12. Longitudinal quantitative electroencephalographic study in mono-hemispheric stroke patients / F. Zappasodi, F. Tecchio, L. Marzetti [et al.] // Neural Regeneration Research. 2019. Vol. 14(7). P. 1237—1246. DOI: 10.4103/1673-5374.251331.
13. Transcranial Doppler combined with quantitative EEG brain function monitoring and outcome prediction in patients with severe acute intracerebral hemorrhage / Y. Chen, W. Xu, L. Wang [et al.] // Clin Neurophysiol. 2018. Vol. 129(8). P. 1680—1687. DOI: 10.1186/s13054-018-1951-y.
14. The role of cEEG as a predictor of patient outcome and survival in patients with intraparenchymal hemorrhages / M. Purandare, A. N. Ehlert, H. Vaitkevicius [et al.] // Seizure. 2018. Vol. 61. P. 122—127. DOI: 10.1016/j.seizure.2018.08.014.
15. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив)». URL: http://moz.gov.ua/docfiles/ dod275_ukp_2014.pdf.
16. Finnigan S. P., Rose S. E., Chalk J. B. Contralateral hemisphere delta EEG in acute stroke precedes worsening of symptoms and death // Clin Neurophysiol. 2018. Vol. 119(7). P. 1690—1694. DOI: 10.1016/j.clinph.2008.03.006.
17. A contralesional EEG power increase mediated by interhemispheric disconnection provides negative prognosis in acute stroke / G. Assenza, F. Zappasodi, P. Pasqualetti [et al.] // Restor Neurol Neurosci. 2013. Vol. 31(2). P. 177—188. DOI: 10.3233/ RNN-120244.