ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 3 (104)Аддикції та невротичні розлади (механізми та специфіка клініко-психопатологічних проявів коморбідності)
Назва статтi Аддикції та невротичні розлади (механізми та специфіка клініко-психопатологічних проявів коморбідності)
Автори Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 3 (104) Сторінки 38-43
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039-07-008.447-06 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is3-2020-6

 В статті наведено результати комплексного аналізу аддиктивного статусу хворих на невротичні розлади: представленість, виразність, варіанти та специфіка аддиктивної поведінки. Проаналізовано особливості клініко-психопатологічної структури та динаміки невротичних розладів з аддикціями, висвітлено механізми та закономірності формування коморбідних поєднань. Визначено, що невротичні розлади часто асоційовані з аддиктивними порушеннями. Виявлено, що аддикції при неврозах представлені ширшим діапазоном варіантів, ніж у здорових осіб та характеризуються мультиморбідністю (схильністю до поєднання декількох аддикцій одночасно). Зазначено, що клінічна структура невротичних розладів в разі їх коморбідності з аддикціями видозмінюється та визначена її клініко-психопатологічна специфіка. Визначено, що в механізмах формування невротичних розладів з аддиктивною поведінкою залучені патопсихологічні чинники, серед яких ключова роль належить потребово-мотиваційній сфері, яка поєднує конкуруючі мотивації, спрямовані на задоволення потреб, що підтримують аддиктивний та невротичний стан.
Ключовi слова невротичний розлад, аддикції, коморбідність, клініко-психопатологічні особливості, механізми формування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психічне здоров’я на перехідному етапі: результати оцінювання та рекомендації для інтеграції охорони психічного здоров’я в систему первинної медичної допомоги та громадські платформи в Україні / World Bank Group. 2017. 141 c. URL: http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/MHreport-for_INTERNET_All_ua.pdf.
2. Психические заболевания в мире и Украине // Газета «Новости медицины и фармации», 2016. № 4 (567). С. 6—8.
3. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика): колективна монографія за ред. П. В. Волошина, Н. О. Марути. Х. : Строков Д. В., 2016. 335 с.
4. Колядко С. П., Воробьева Т. М. Эмоциональная абстиненция как биопсихологический феномен в переходных процессах при неравновесном гомеостазе эмоционального фонда // Психическое здоровье. 2014. № 1. С. 12—15.
5. Егоров А. Ю. Зависимости и зависимое (аддиктивное) поведение. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая травматизация и её последствия : учебник / под ред. д-ра психол. наук Н. С. Хрусталевой. СПб. : Издво СПбГУ, 2014. С. 153—180.
6. Волошин П. В., Марута Н. О. Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 10—18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2017_25_1_3.
7. Денисенко М. М. Особливості співвідношення психопатологічної симптоматики та аддиктивної поведінки в структурі невротичної хвороби // Scientific journal “Fundamentalis scientiam” (Spain). 2017. № 13 (13). C. 27—31.
8. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук [и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2009. № 2 (16). С. 56—70. URL: http://www.psychiatry.ua/articles/paper389.htm.
9. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения : учебное пособие. СПб. : Речь, 2005. 445 с.
10. Крюкова Т. Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы. Изд-е 2-е, исправленное, дополненное. Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова — Авантитул, 2010. 64 с. (с. 43—47, 52). URL: http://www.coping-kostroma.com/ images/files/krukova_methods_2010.pdf.
11. Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса. СПб. : Питер, 2009. 336 с. (Серия «Практикум»).
12. Корытова Г. С. Модификация психодиагностической методики «MSPSS» для изучения ресурсов совладания // Современные наукоемкие технологии. 2007. № 3. С. 77—80. URL: https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=24714.
13. Сборник психологических тестов. Часть I: пособие / сост. Е. Е. Миронова. Мн. : Женский институт Энвила, 2005. 155 с.
14. Малкина-Пых И. Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. М. : Изд-во Эксмо, 2005. 992 с.
15. Капцов А. В. Методика для диагностики актуальных потребностей личности // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Психология». 2008. № 2 (4). С. 59—70. 16. Соломин И. Л. Методика психосемантической экспресс-диагностики мотиваций // Школьные технологии. 2008. № 1. С. 159—168.