ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 3 (100)Можливості оптимізації підходів до лікування резистентних епілепсій у дітей з використанням даних фармакогенетичного дослідження
Назва статтi Можливості оптимізації підходів до лікування резистентних епілепсій у дітей з використанням даних фармакогенетичного дослідження
Автори Танцура Людмила Миколаївна
Пилипець Олена Юріївна
Танцура Євген Олександрович
Третьяков Дмитро Володимирович
З рубрики Матеріали Науково-практичної конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи у дітей», 19—20 вересня, м. Харків
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 3 (100) Сторінки 92-96
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.853-056.7:616.08-039:615.355-08 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено обстеження 83 дітей з резистентними до терапії формами епілепсій віком від 11 місяців до 18 років. Виявлено наявність поліморфізмів генів CYP2C9, CYP2C19 та CYP3A4 у 60 із обстежених, тобто у 72,29 % з них, у 33 пацієнтів (39,76 %) — поліморфізми гену CYP2C19, у 17 (20,48 %) — гену CYP2C9, у 10 (12,05 %) — поліморфізми гену CYP3A4. Частота поліморфізмів CYP2C19*2 та CYP3A4*1B виявилася вірогідно вищою, ніж в українській та інших європейських популяціях, статистичної вірогідності відмінностей в частоті поліморфізмів гену CYP2С9 порівняно з українськими популяційними даними не визначено. Поліморфізми гену CYP2С19 вірогідно частіше зафіксовані в нашому дослідженні порівняно з відповідними показниками, отриманими в Росії та Туреччині у схожих за дизайном дослідженнях. Встановлено, що дітям з поліморфізмами генів системи цитохрому Р450 показані: більш частий клінічний, інструментальний та лабораторний моніторинг стану пацієнтів з метою запобігання побічних ефектів терапії; моніторинг (не одноразове дослідження) концентрації антиепілептичних препаратів (АЕП) в плазмі крові. Продемонстровано необхідність проведення фармакогенетичного дослідження на етапі дебюту епілепсії при підозрі на резистентну до терапії форму захворювання та при неефективності або тяжких побічних ефектах першого призначеного АЕП.
Ключовi слова діти, лікування, резистентні епілепсії, цитохром Р450, поліморфізм генів
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Shorvon S. Handbook of epilepsy treatment. 3rd ed. Singapore : Wiley-Blackwell, 2010; 75—146.
2. Effect of dosage failed of first antiepileptic drug on subsequent outcome / Brodie M. J., Barry S. J., Bamagous G. A. [et al.] // Epilepsia. 2013; 54: 194—198.
3. Treatment outcome after failure of a first antiepileptic drug / [Bonnett L. J., Turud Smith C., Donegan S., Marson A. G.] // Neurology. 2014; 83(6): 552—560. DOI: 10.1212/WNL.0000000000000673.
4. Kwan P., Brodie M. J. Early identification of refractory epilepsy // N Engl J Med. 2000, Feb 3; 342(5): 314—9. DOI: 10.1056/ NEJM200002033420503.
5. The consequences of refractory epilepsy and its treatment / Laxer K. D., Trinka E., Hirsch L. J. [et al.] // Epilepsy Behav. 2014 Aug; 37: 59—70. DOI: 10.1016/j.yebeh.2014.05.031.
6. The clinical impact of cytochrome P450 polymorphisms on the anti-epileptic drug therapy / Saruwatari J., Ishitsu T., Seo T. [et al.] // Epilepsy Seizure. 2010; 3: 34—50. DOI: https://doi.org/10.3805/eands.3.34.
7. Klotz U. The role of pharmacogenetics in the metabolism of antiepileptic drugs: pharmacokinetic and therapeutic implications // Clin. Pharmacokinet. 2007; 46: 271—279. DOI: 10.2165/00003088-200746040-00001.
8. Severe phenytoin intoxication in a subject homozygous for CYP2C9*3 / Brandolese R., Scordo M. G., Spina E. [et al.] // Clin. Pharmacol. Ther. 2001; 70(4): 391—394. PMID: 11673755.
9. Genetic poly morphism of the CYP2C subfamily and excessive serum phenytoin concentration with central nervous system intoxication / Ninomiya H., Mamiya K., Matsuo S. [et al.] // Ther. Drug Monit. 2000; 22(2): 230—232. PMID: 10774639.
10. Дмитренко Д. В. Генетические особенности метаболизма вальпроатов как фактор риска развития нежелательных лекарственных явлений // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. С. 237.
11. Кресюн В. Й., Антоненко П. Б. Поліморфізм гену цитохрому-450 2С19 на південному заході України // Запорожский медицинский журнал. 2011. № 13 (6). С. 36—38.
12. Poludenko H. O., Antonenko P. B. An impact of CYP3A4*1B polymorphism on rifampicin metabolism // Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(8): 1082—1090.
13. Pharmacogenetically relevant polymorphisms in Portugal / Oliveira E., Marsh S., van Booven D. J. [et al.] // Pharmacogenomics. 2007; 8: 703—712. DOI: 10.2217/14622416.8.7.703.
14. Prevalence of CYP2C9 polymorphisms in the south of Europe / Sanchez-Diz P., Estany-Gestal A., Aguirre C. [et al.] // Pharmacogenomics J. 2009; 9: 306—310. DOI: 10.1038/tpj.2009.16.
15. Frequency of cytochrome P450 2C9 allelic variants in the Chinese and French populations / Yang J. Q., Morin S., Verstuyft C. [et al.] // Fundam Clin Pharmacol. 2003; 17: 373—376. PMID: 12803577. 16. Analysis of CYP3A4*1B and CYP3A5*3 polymorphisms in population of Bosnia and Herzegovina / Semiz S., Dujić T., Ostanek B. [et al.] // Med Glas (Zenica). 2011; 8(1): 84—9. PMID: 21263403.
17. Genetic polymorphisms of cytochromes P450: CYP2C9, CYP2C19, and CYP2D6 in Croatian population / Bozina N., Granic P., Lalic Z. [et al.] // Croat Med J. 2003; 44: 425—428. PMID: 12950145.
18. Interethnic differences in the relevance of CYP2C9 genotype and environmental factors for diclofenac metabolism in Hispanics from Cuba and Spain / Llerena A., Alvarez M., Dorado P. [et al.] // Pharmacogenomics J. 2014; 14: 229—234. DOI: 10.1038/tpj.2013.28.
19. Rosemary J. Adithan C. The pharmacogenetics of CYP2C9 and CYP2C19: ethnic variation and clinical significance // Curr Clin Pharmacol. 2007; 2(1): 93—109. PMID: 18690857.
20. Polymorphisms of drug-metabolizing enzymes CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP1A1, NAT2 and of P-glycoprotein in a Russian population / Gaikovitch E. A., Cascorbi I., Mrozikiewicz P. M. [et al.] // Eur J Clin Pharmacol. 2003; 59(4): 303—12. DOI: 10.1007/s00228-003-0606-2.
21. Левкович Н. М., Горовенко Н. Г. Характеристика генетичної структури населення України за поліморфними варіантами генів системи детоксикації ксенобіотиків // Фактори експе риментальної еволюції організмів. 2014. № 14. С. 208—211.
22. Гузева О. В. Оптимизация диагностики и обоснование персонифицированной терапии эпилепсии у детей : дис. на соискание уч. степени доктора мед. наук : 14.01.11 : защищен. 14.04.14 : утвержд. 23.09.14 / Гузева Оксана Валентиновна. СПб., 2014. 266 с.
23. The Effect of Genetic Polymorphisms of Cytochrome P450 CYP2C9, CYP2C19, and CYP2D6 on Drug-Resistant Epilepsy in Turkish Children / Seven Mehmet, Bahadir Batar, Selin Unal [et al.] // Molecular Diagnosis & Therapy. 2014; 18(2): 229—236.