ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Місце олатропілу в лікуванні когнітивних розладів у пацієнтів із розсіяним склерозом
Назва статтi Місце олатропілу в лікуванні когнітивних розладів у пацієнтів із розсіяним склерозом
Автори Пінчук Вікторія Анатоліївна
Кривчун Анжеліна Михайлівна
Силенко Галина Ярославівна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 22-25
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-06:616.8:615.21 Індекс ББК -
Анотацiя В статті розглянуто питання лікування когнітивних розладів пацієнтів з розсіяним склерозом. З метою вивчення ефективності олатропілу було обстежено 60 пацієнтів, які мали когнітивну дисфункцію. Отримані дані показали наявність деменції легкого або помірного ступеня в усіх пацієнтів. Використання олатропілу в комплексному лікуванні сприяє підвищенню ефективності терапії завдяки зменшенню тривожності, поліпшенню показників когнітивної сфери, особливо після отримання повного курсу терапії.
Ключовi слова розсіяний склероз, когнітивні дисфункції, олатропіл
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Розсіяний склероз в Україні: розповсюдженість, перебіг, прогноз, лікування, фармакоекономіка / Волошин П. В., Воло ши- на Н. П., Тайцлін В. Й. [та ін.] // Український вісник психоневро- логії. 2007. Т. 15, вип. 1 (50). С. 6—21.
2. Vascular comorbidity is associated with more rapid disability progression in multiple sclerosis / Marrie R. A., Rudick R., Horwitz R. [et al.] // Neurology. 2010. № 74. Р. 1042—1047.
3. Impact of electroacupuncture on quality of life for patients with relapsing-remitting multiple sclerosis under treatment with immunomodulators: a randomized study / Quispe-Cabanillas J. G., Damasceno A., von Glehn F. [et al.] // BMC Complementary and Alternative Medicine. 2012, 12: 209. Р. 1—7.
4. Malik O., Donnelly A., Barnett M. Fast Facts: Multiple sclerosis. Oxford : Health Press limited, 2014. 136 p.
5. Розсіяний склероз: Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (висо- коспеціалізованої) медичної допомоги [Електронний ресурс] / Кравченко В. В., Міщенко Т. С., Ліщишина О. М. [та ін.] ; МОЗ України. Київ, 2016. 86 с. Режим доступу до ресурсу : http://www. moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160222_1.html.
6. Шмид Т. Е., Яхно Н. Н. Рассеянный склероз : руководство для врачей. М.: МЕДпресс-информ, 2012. 272 с.
7. Murray J. Multiple sclerosis — the history of a disease. N. Y. : Demos Medical Publishing, 2005. 168 p.
8. Birnbaum G. Multiple sclerosis. Clinical guide to diagnosis and treatment. Oxford University Press, 2013. 152 p.
9. Соколова Л. І. Розсіяний склероз: історичний нарис і науково-практичний розвиток проблеми // Здоров'я України. 2016. № 1. С. 44—48.
10. Алексеева Т. Г., Бойко А. Н., Гусев Е. И. Спектр нейропсихологических изменений при рассеянном склерозе // Журнал неврологии и психиатрии. 2000. № 11. C. l5—20.
11. Шмидт Т. Е. Когнитивные нарушения и попытки их кор- рекции при рассеянном склерозе // Там же. 2005. № 9. С. 54—56.
12. Завалишин И. А. Рассеянный склероз: избранные вопросы теории и практики. М., 2000. 640 с.
13. Когнітивний профіль пацієнтів із розсіяним склерозом / Литвиненко Н. В., Пінчук В. А., Силенко Г. Я. [и др.] // Проблеми екології та медицини. 2012. Т. 16. № 3—4. С. 13—15)
14. Негріч T. I. Когнітивні розлади у клініці розсіяного скле- розу // Здоров'я України. 2010. С. 29.
15. Литвиненко Н. В., Пінчук В. А., Силенко Г. Я. Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом // Український вісник психоневрології. 2013. Т. 21, вип. 4 (77). С. 130—132.
16. Кирилюк С. Я. Когнітивні порушення у хворих на розсіяний склероз та їх залежність від соціальних і демографічних чинників // Там само. 2015. вип. 23 (1). С. 56—65.
17. Drew M., Tippett L. J., Starkey N. J., Isler R. B. Executive dysfunction and cognitive impairment in a large community-based sample with multiple sclerosis form New Zealand: a descriptive study // Arch. Clin Neuropsychol. 2008. Vol. 23. P. 1—19.
18. Зупанець И. А., Шебеко С. К., Опришко И. А. Фармакодинамические аспекты нейропротекторного синергизма препарата «Олатропил» // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 2 (87). С. 113—116.
19. Морозова О. Г., Ярошевский А. А., Липинская Я. В. Влияние Олатропила на когнитивные, вегетативные и психоэмоциональные показатели у лиц с хронической церебральной ишемией на фоне артериальной гипертензии // Міжнародний невроло- гічний журнал. 2015. № 3. С. 61—67. 20. Островская Р. У., Трофимов С. С. Ноотропные свойства производных гамма-аминомасляной кислоты // Бюл. эксперим. биол. мед. 1984. № 12. С. 170—172.
21. Ellergast J. P. Gamma-aminobutyric acid — mediated neurophysiological effects in the central nervous system // Brain neurophysiology. Chicago : Illinois Univ. Press, 2000. P. 497—530.
22. Kurtzke J. F. Rating neurologic impairment in Multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS) // Neurology. 1983; 33; 1444—1452.
23. Полищук И. А., Видренко И. А. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека. 2-е изд-е. Киев : «Здоров’я», 1980. 156 с.