ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 3 (96)Диференційовані реабілітаційні мішені у хворих на шизофренію, які скоїли суспільно небезпечні діяння проти життя особи
Назва статтi Диференційовані реабілітаційні мішені у хворих на шизофренію, які скоїли суспільно небезпечні діяння проти життя особи
Автори Кушнір Анатолій Миколайович
З рубрики МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 3 (96) Сторінки 27-32
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-316.4.057 Індекс ББК -
Анотацiя Проведене популяційне поперечне дослідження 511 чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію, які вчинили особливо тяжкі суспільно небезпечні діяння (СНД). В основу розподілу на групи порівняння покладений психопатологічний механізм реалізації (МР) СНД: до дослідження включені 251 хворий з продуктивно-психотичним МР СНД та 127 хворих з негативно-особистісним МР СНД. Встановлено вірогідні різниці показників реабілітаційного діагнозу для кожної з досліджених груп і на цьому ґрунті визначені диференційовані за психопатологічним механізмом мішені реабілітаційного втручання в умовах застосування при- мусових заходів медичного характеру, до яких відносили ресурс підтримки в суспільстві; функціональну недостатність; ресурсну систему особистості та рівень психосоціальної адаптації. Розроблені напрямки реабілітаційних втручань.
Ключовi слова шизофренія, суспільно небезпечні діяння проти життя особи, повторні особливо тяжкі суспільно небезпечні діяння, медико-соціальна реабілітація, мішені реабілітації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абдразякова А. М., Кабанова Т. Н., Жумагалиева М. Ю. Методология и методы оценки психокоррекционных и социально- реабилитационных мероприятий, реализуемых во время принудительного лечения в психиатри чес ком стационаре // Судебная психиатрия. Актуальные проблемы. 2012. Вып. 9. С. 3—15.
2. Абрамов В. А. Ряполова Т. Л. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией: монографія. Донецк, 2009. 584 с.
3. Анисимова Н. А. Терапия и психосоциальная реабилитация больных шизофренией, госпитализированных в недобровольном порядке : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.18 «Психиатрия». Москва, 2008, 20 с.
4. Белоус И. В., Березанцев А. Ю. Профилактика общественно опасных форм поведения у больных шизофренией в условиях активного диспансерного наблюдения // Судебная психиатрия. Профилактика противоправного поведения лиц с психическими расстройствами. 2011. Вып. 8. С. 15—35.
5. Винникова И. Н. Меры медицинской профилактики общественно опасных действий больных шизо фре нией (терапевтические, реабилитационные и фармакоэкономи чес кие аспекты принудительного лечения) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.18 «Психиатрия». Москва, 2009. 33 с.
6. Березанцев А. Ю., Белоус И. В. Качество жизни и социальная адаптация больных шизофренией с общественно опасными формами поведения в условиях амбулаторной психиатри чес кой помощи // Российский психиатри чес кий журнал. 2011. № 2. С. 4—12.
7. Буздиган О. Г. Клініко-функціональні особливості хворих на шизофренію як основа оптимізації підходів до їх психосоціальної реабілітації з урахуванням гендерного фактора // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 3 (86). С. 33—40.
8. Мішиєв В. Д. Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. Алгоритм встановлення функціонального діагнозу хворим на шизофренію, шизотипові та маячні розлади : методичні рекомендації. Київ : НМАПО імені П. Л. Шупика, 2012. 38 с.
9. Оруджев Н. Я., Тараканова Е. А. Биопсихосоциальная концепция, качество жизни и реабилитация больных шизофренией // Казанский медицинский журнал. 2010. № 2. С. 7—13.
10. Samoylova D. D., Barylnik Y. B. Studying of psychorehabilitational potential in patients with schizophrenia at different stages of psychopharmacotherapy // European journal of biomedical and life sciences. 2016. No. 3. С. 29—35.
11. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. Москва : Медицина, 1978. 294 с.