ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Мультиморбідний аддиктивний потенціал при невротичних розладах (структура, клінічні прояви, діагностика)
Назва статтi Мультиморбідний аддиктивний потенціал при невротичних розладах (структура, клінічні прояви, діагностика)
Автори Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 29-33
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039-008.447-06-008.9 Індекс ББК -
Анотацiя З метою використання клінічних феноменів як додаткових діагностичних ознак-маркерів наявності або відсутності аддикцій в структурі неврозу проведено аналіз частот особливостей формування, перебігу та клінічного оформлення невротичних розладів з аддикціями та без. Виокремлено конкретні клініко-психопатологічні маркери-ознаки наявності або відсутності аддикцій при кожній окремій формі неврозу, розраховані їх діагностичні коефіцієнти та міри інформативності Кульбака. Отримані дані дозволяють діагностувати наявність або відсутність аддикцій в структурі неврозу за допомогою аналізу клініко-психопатологічних феноменів самого невротичного розладу.
Ключовi слова невротичні розлади, аддикції, діагностика, клініко-прогностичні маркери, мультиморбідність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский, Ю. А. Социально-стрессовые расстройства // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 1992. № 2. С. 5—10.
2. Колядко С. П., Воробьева Т. М. Эмоциональная абстиненция как биопсихологический феномен в переходных процессах при неравновесном гомеостазе эмоционального фонда / Психическое здоровье. 2014. № 1. С. 12—15.
3. Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров’я України. 30.12.2013. С. 38—39.
4. Comorbidity of Mental and Physical Disorders / Sartorius N., Holt R. I. G., Maj M., editors // Key Issues in Mental Health. Basel : Karger, 2015. Vol. 179. 188 p. DOI: 10.1159/000366509.
5. Van Praag H. M. Comorbidity in psychiatry // Br. J. Psychiatry. 1996. Vol. 168, suppl. 30. P. 129—134.
6. Система AUDIT-подобных тестов для комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции [Электронный ресурс] / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. [и др.] // Новости украинской психиатрии. Киев ; Харьков, 2009. Mode of access : URL : http://www.psychiatry.ua/articles/paper313.htm.