ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Можливості використання сучасних антипсихотичних препаратів в терапії параноїдної шизофренії з переважно негативною симптоматикою
Назва статтi Можливості використання сучасних антипсихотичних препаратів в терапії параноїдної шизофренії з переважно негативною симптоматикою
Автори Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Стрельнікова Ірина Миколаївна
Зеленська Катерина Олексіївна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 105-107
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8/.87-036.1-085.214.22 Індекс ББК -
Анотацiя У ході роботи з метою проведення порівняльної оцінки ефективності та безпеки препаратів Ерідон (Рисперидон) и Солерон (Амісульприд) проведено комплексне обстеження 146 хворих, обох статей, у віці 18—60 років з встановленим діагнозом параноїдна шизофренія. Усі пацієнти були поділені на дві групи: І група — 73 хворих, які приймали Ерідон, та і ІІ група 73 хворих, які прий мали Солерон. Проведене дослідження показало високу ефективність застосування препаратів Ерідон і Солерон в терапії параноїдної шизофренії з переважно негативною симптоматикою, що дозволяє поліпшити якість життя хворих. Щодо продуктивних психопатологічних симптомів, при використовуваному діапазоні доз Ерідона та Солерона загалом не виявлено достовірних різниць в ефективності препаратів, але при наявності галюцинаторної симптоматики більш ефективним виявився Солерон. При домінуванні у хворих на шизофренію в структурі негативної симптоматики когнітивного дефіциту кращі результати продемонстрували хворі, що приймали Солерон, при апатії переважав за ефективністю Ерідон. В ході проведеного 12-тижневого курсу лікування препаратами Ерідон і Солерон у жодного хворого не спостерігалося негативної динаміки психічного статусу, погіршання емоційного стану, погіршання когнітивних функцій.
Ключовi слова шизофренія, негативна симптоматика, соціальне функціонування, когнітивний дефіцит
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гурович, И. Я., Папусев О. О. Дифференциация подходов к изучению нарушений социального функционирования у больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра и инструментарий для его оценки // Социальная и клиническая психиатрия. 2015. Т. 25 (2). С. 9—18.
2. Долішня, Н. І. Оптимістичний погляд на проблему шизофренії // НейроNews психоневрология и нейропсихиатрия. 2009. №3 (14). С. 18—19.
3. Марута, Н. А. Проблемы раннего вмешательства в психоз: фармакологические и психосоциальные технологии // Здоров’я України. 2014. № 2 (29). С. 42—43.
4. Хаустова О. О. Використання атипових нейролептиків у практичній діяльності сімейного лікаря // НейроNews. 2016. № 8 (82). С. 36—40.
5. Хаустова Е. А., Безшейко В. Г. Атипичные антипсихотики при шизофрении: эффективность, безопасность, стратегии лечения // Там же. 2014. № 1 (56).
6. Barkhof E., Meijer C. J., de Sonneville L. M. Interventions to improve adherence to antipsychotic medication in patients with schizophrenia — a review of the past decade // Eur. Psychiatry. 2012. Vol. 27. Р. 9—18.
7. Clozapine use and relapses of substance use disorder among patients with co-occurring schizophrenia and substance use disorders / [M. F. Brunette, R. E. Drake, H. Xie et al.] // Schizophrenia Bulletin. — 2006. № 32. P. 637—643.
8. Effect of olanzapine and risperidone on subjective well-being and craving for cannabis in patients with schizophrenia or related disorders: a double-blind randomized controlled trial / [L. J. van Nimwegen, L. de Haan, N. J. van Beveren et al.] // Canadian Journal of Psychiatry. 2008. № 53 (1). P. 400—405.
9. Olvares, J. Psychiatrist’s awareness of adherence to antipsychotic medication in patients with schizophrenia: results from a survey conducted across Europe, the Middle East, and Africa // Patient Prefer Adherence. 2013. № 7. P. 121—132.
10. Randomized comparison of olanzapine versus risperidone for the treatment of first-episode schizophrenia: 4-month outcomes / [D. G. Robinson, M. G. Woerner, B. Napolitano et al.] // American Journal of Psychiatry. 2006. № 163. P. 2096—2102.
11. The effects of clozapine on alcohol and drug use disorders among patients with schizophrenia / [R. E. Drake, H. Xie, G. J. McHugo et al.] // Schizophrenia Bulletin. 2000. № 26. P. 441—449.
12. Substance use in a population-based clinic sample of people with first-episode psychosis / J. H. Barnett, U. Werners, S. M. Secher et al. // Br J Psychiatry. 2007. № 190 (1). P. 515—520.