ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Клініко-психопатологічна структура атипових варіантів перебігу простої форми шизофренії
Назва статтi Клініко-психопатологічна структура атипових варіантів перебігу простої форми шизофренії
Автори Чугунов Вадим Віталійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.82-039.5 Індекс ББК -
Анотацiя З метою встановити особливості психопатологічної структури атипових варіантів перебігу простої форми шизофренії на базі КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» ЗОР (м. Запоріжжя) було обстежено 100 хворих, які страждають на просту форму шизофренії, з використанням шкали оцінки загальної психопатологічної симптоматики (GPS, S. R. Kay, L. A. Opler, A. Fiszbein, 1987). За результатами дослідження було встановлено, що для хворих з 0 рівнем атипії клінічної симптоматики характерними є високі показники за рівнем напруження, депресії, порушення критики, порушення волі та активної соціальної алієнації; для хворих з 1 рівнем атипії — показники напруження, манерності, незвичайного наповнення думок, порушення критики та агресивності; для хворих з 2 рівнем атипії — соматичної заклопотаності, тривоги, напруження, депресії, незвичайного наповнення думок, порушення уваги та завантаженості переживаннями; для хворих з 3 рівнем атипії — напруження, порушення контак- ту, незвичайного наповнення думок, завантаженості переживаннями, порушення критики та волі.
Ключовi слова проста форма шизофренії, клінічна атипія, психопатологічна структура
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Ванюшина Е. А., Поплавская О. В., Черная Н. А. Диагностические сложности и возможные пути коррекции дезадаптации, возникшие вследствие простой шизофрении // Фармация и фар- макология. 2015. Т. 3, № 1. С. 29—30.
2. Кожина А. М., Кришталь В. Е., Сухоиванова Е. И. Современные подходы к реабилитации больных шизофренией // Таврический журнал психиатрии. 2012. Т. 16, № 2 (59). С. 36.
3. Коростий В. И., Ординанс С. М., Григорчук М. Ю. Современные подходы к антипсихотической терапии в системе лечения и реабилитации пациентов с шизофренией // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, № 1(70), додаток. С. 46—47.
4. Михайлов Б. В., Чугунов В. В. Проблема шизофрении в современной психиатрии // Мужское здоровье и гендерная медицина. 2013. № 1 (01). С. 14—29.
5. Михайлов Б. В. Сучасний стан проблеми шизофренії // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, № 4 (65). С. 39—47.
6. Чабан О. С. Шизофренія з позиції постпсихіатрії // Здоров'я України. 2012. № 3. С. 53.
7. Experimental evidence for circular inference in schizophrenia / [R. Jardri, S. Duverne, A. S. Litvinova, S. Denève] // Nat Commun. 2017. № 31 (8). P. 1—24.
8. Kay S. R., Fiszbein A., Opler L. A. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia // Schizophr Bull. 1987. № 13 (2). P. 261—276.
9. Reiko K., Yuya N., Nobuaki M. Simple schizophrenia revisited: Its schizophrenic body image deviation // Open Journal of Psychiatry. 2012. № 2. P. 370—373.
10. Tandon R. The nosology of schizophrenia: toward DSM-5 and ICD-11 // Psychiatr Clin North Am. 2012. № 35(3). P. 557—569.