ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Клініко-психопатологічна характеристика дисоціативних розладів з коморбідними аддикціями
Назва статтi Клініко-психопатологічна характеристика дисоціативних розладів з коморбідними аддикціями
Автори Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 101-104
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.444.9-008.47-036.65 Індекс ББК -
Анотацiя З метою дослідження клініко-психопатологічних особливостей дисоціативних розладів з аддикціями в клінічній структурі проаналізовано особливості їх формування та перебігу, факторів психотравматизації, вираженості невротич- ної симптоматики та специфіки їх син- дромальної структури. Встановлено, що дисоціативні розлади з аддикціями характеризуються підгострим або затяжним початком захворювання, поєднанням гострих та хронічних психотрав- муючих чинників, високою інтенсивністю психопатологічної симптоматики, зокрема невротичної депресії, вегетативних порушень, істеричного типу реагування, обсесивно-фобічних порушень та астенії, а також наявністю в синдромальній структурі дисфоричного, сомато вегетативного та обсесивного синдромів. Встановлено, що вираженість невротичної симптоматики напряму пов’язана з рівнем аддиктивності хворих на дисоціативні розлади.
Ключовi слова дисоціативні розлади, аддикції, клініко-психопатологічні ознаки, кореляції
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин П. В., Марута Н. А. Стратегия охраны психического здоровья населения Украины: современные возможности и препятствия // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. (82). С. 5—11.
2. Зальмунин К. Ю., Менделевич В. Д. Химические и нехимические аддикции в аспекте сравнительной аддиктологии // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Спецвып. 2014. № 114 (5). С. 3—8.
3. Зільберблат Г. М. Реформування психіатричної служби крізь призму наркологічних проблем // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 74—78.
4. Колядко С. П., Воробьева Т. М. Эмоциональная абстиненция как биопсихологический феномен в переходных процессах при неравновесном гомеостазе эмоционального фонда // Психическое здоровье. 2014. №1. С. 12—15.
5. Марута, Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров’я України. 2013. 30.12.2013. С. 38—39.
6. Менделевич В. Д. Наркозависимость и коморбидные расстройства поведения (психологический и психопатологичекий аспект). Москва : МЕДпресс-информ, 2003. 328 с.
7. Система AUDIT-подобных тестов для комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции [Электронный ресурс] / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. [и др.] // Новости украинской психиатрии. Киев ; Харьков, 2009. Режим доступа : http://www.psychiatry.ua/ articles/paper313.htm.
8. Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 3 (72). С. 13—19.
9. Sartorius N., Holt R. I. G., Maj M. Comorbidity of Mental and Physical Disorders // Key Issues in Mental Health. 2015. Vol. 179. 188 p.