ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Ефективність амантадину сульфату під час лікування когнітивних і емоційних розладів у хворих на розсіяний склероз
Назва статтi Ефективність амантадину сульфату під час лікування когнітивних і емоційних розладів у хворих на розсіяний склероз
Автори Хижняк Юлія Василівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 113-116
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.4:2[159.942+159.95]:615 Індекс ББК -
Анотацiя Когнітивні й емоційні порушення при розсіяному склерозі (РС) є важливою медико-соціальною проблемою. Часто ці симптоми можуть одночасно виявлятися в одного хворого. Враховуючи недостатню вивченість складних механізмів їх розвитку, важливим є підбір препарату, який би був ефективним у лікуванні декількох симптомів, завдяки впливу на спільні патогенетичні ланки. Метою нашого дослідження було — провести аналіз ефективності препарату амантадину сульфат, що блокує глутаматну екзай тотоксичність і має нейропротекторні властивості, не тіль- ки на симптом втоми, а й на когнітивні функції і депресію. Обстежено 55 хворих на РС, пацієнтів поділили на дві групи: 25 хворих (основна група), які протягом 1 місяця приймали амантадина сульфат, та 30 пацієнтів конт ро льної групи, які отримували традиційну судинно-метаболічну терапію препаратами пентоксифілін, пірацетам, мельдоній, вітамінами групи В. Результати проведеного дослідження свідчать, що курсове лікування амантадину сульфатом позитивно впливає на спектр когнітивних та емоційних розладів у хворих на РС.
Ключовi слова розсіяний склероз, когнітивні розлади, втома, депресія, амантадину сульфат
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Розсіяний склероз: актуальність проблеми в Україні, сучас ні аспекти імунопатогенезу, клініки, діагностики та ліку вання / [Волошина Н. П., Грицай Н. М., Дикан І. М. та ін.] // Здоров'я України. 2007. № 4. С. 52—56.
2. Копчак О. О. Механізми виникнення та прояви втоми у хворих на розсіяний склероз, методи діагностики та лікування : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.15 — Нервові хвороби / Копчак Оксана Олегівна ; Національний медичний ун-т ім. О. О. Богомольця. Київ, 2005. 167 с.
3. Мяловицька О. А. Клініко-нейропсихологічна, магнітно- резонансно-томографічна характеристика розсіяного склерозу, система його діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук : 14.01.15 — Нервові хвороби / Мяловицька Олена Анатоліївна; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. Київ, 2005. 33 с.
4. Спирин Н. Н., Касаткин Д. С. Симптоматическая терапия рассеянного склероза: коррекция психоэмоциональных нарушений // Неврологи чес кий вестник. 2010. № 1. С. 78—83.
5. Шмидт Т. Е., Яхно Н. Н. Рассеянный склероз : руководство для врачей. 3-е изд. Москва : МЕДпресс-информ, 2012. 271 с.
6. The dopamine imbalance hypothesis of fatigue in multiple sclerosis and other neurological disorders / [E. Dobryakova, H. M. Genova, J. DeLuca, G. R. Wylie] // Frontis in neurology. 2015. Vol. 6. P. 2—8. 7. Krupp L. B. Fatigue in multiple sclerosis: definition, pathophysiology and treatment // CNS Drugs. 2003. № 17 (4). P. 225—234.
8. Krupp L. B., Serafin D. J., Christodoulou C. Multiple sclerosisassociated fatigue // Expert Rev. Neurother. 2010. № 10. P. 1437—1447.
9. Nabavi S. N., Sangelaji B. Cognitive dysfunction in multiple sclerosis: Usually forgotten in the clinical assessment of MS patients // J Res Med Sci. 2015 May. 20(5). P. 533—534.
10. Clinical and imaging assessment of cognitive dysfunction in multiple sclerosis / [Rocca M. A., Amato M. P., De Stefano N. et al.] // Lancet Neurol. 2015. № 14 (3). — Р. 17—302.
11. Sabanagic-Hajric S., Suljić E., Sulejmanpasic-Arslanagic G. Depression during multiple sclerosis relapse: relation to disability and relapse severity // Med Glas (Zenica). 2016. 13(1). Р. 4—49.