ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 4 (93)Реабілітаційні маршрути особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію
Назва статтi Реабілітаційні маршрути особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію
Автори Кушнір Анатолій Миколайович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 4 (93) Сторінки 33-40
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-082.4/.6:340.63-039.76 Індекс ББК -
Анотацiя Мета досліджень — на ґрунті структурно-семантичного підходу до функціонального діагнозу особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію розробити напрямки та заходи комплексних диференційованих лікувально-реабілітаційних програм (КДЛРП). Проведене по- пуляційне поперечне дослідження «серії випадків», «випадок-контроль» 511 чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію, які вчинили особливо тяжкі суспільно небезпечні діяння (СНД). В основу розподілу на групи порівняння покладений психопатологічний механізм реалізації (МР) СНД: до дослідження включені 251 хворий з продуктивно-психотичним (П-П) МР СНД (І група) та 127 хворих з негативно-особистісним (Н-О) МР СНД (ІІ група). Встановлено достовірні розбіжності показників функціонального (реабілітаційного) діагнозу для кожної з досліджених груп і на цьому ґрунті розроблено диференційовані за психопатологічним механізмом реабілітаційні маршрути в умовах застосування примусових заходів медичного характеру. Оцінка результативності запропонованих КДЛРП показала достатній рівень їх ефективності щодо редукції психопатологічної симптоматики, суспільної небезпеки та позитивного відгуку на терапію в суспільно небезпечних хворих на шизо фре нію в умовах застосування до них примусових заходів медичного характеру.
Ключовi слова шизофренія, суспільно небезпечні діяння проти життя особи, повторні особливо суспільно небезпечні діяння, медико-соціальна реабілітація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. Москва : Медицина, 1978. 294 с.
2. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев : Морион, 2000. 320 с.
3. Пішель В. Я., Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. Алгоритм встановлення функціонального діагнозу хворим на шизо фре нію, які вчинили суспільно небезпечні діяння проти життя особи // Архів психіатрії. 2013. Т. 19, № 2 (73). С. 67—71.
4. Мішиєв В. Д., Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. Особистісні особливості хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації суспільно небезпечних діянь як маркери їх психосоціальної реабілітації // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. 2015. Вип. 24 (3). С. 164—169.
5. Мішиєв В. Д., Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. Особливості психічної адаптації особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію // Там само. 2015. Вип. 24 (4). С. 97—102.
6. Мішиєв В. Д., Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. Особливості психосоціальної адаптації особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію // Там само. 2015. Вип. 24 (5). С. 385—391.
7. Кушнир А. Н. Факторы риска и антириска повторной реализации общественно опасных действий больными шизофренией // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2015. № 3 (21). С. 27—37.
8. Кушнір А. М. Особливості соціального функціонування суспільно небезпечних хворих на шизо фре нію як маркери-мішені їх реабілітації // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 83—88.