ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Підходи до лікування післятравматичних стресових розладів у військовослужбовців — учасників антитерористичної операції
Назва статтi Підходи до лікування післятравматичних стресових розладів у військовослужбовців — учасників антитерористичної операції
Автори Тещук Віктор Йосипович
Тещук Назарій Вікторович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 122-128
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-009.81 Індекс ББК -
Анотацiя Після проведення антитерористичної операції (АТО) на території України у багатьох громадян України виникли так звані післятравматичні стресові розлади (ПТСР), які характеризуються розвитком стійких специфічних симптомів разом з погіршенням функціонування та якості життя у людей, які пережили загрозливі для життя події або надмірну травму. Пацієнти з ПТСР з соматичними та психологічними симптомами заповнили медичні заклади України. Цуй гурт пацієнтів найближчим часом стане самою актуальною медичною та соціальною проблемою нашої держави. ПТСР — це мультидисциплінарна проблема сучасної медицини і вирішувати її треба як найшвидше. В цієї роботі поданий позитивний досвід застосування препарату Ноофен® у пацієнтів з ПТСР в умовах ангіоневрологічного відділення клініки нейрохірургії і неврології Військовомедич ного клінічного центру Південного регіону України. На думку авторів, під впливом Ноофену® значно покращився загальний стан пацієнтів, значно зменшились гіперкінетичні прояви та посилений фізіологічний тремор. Застосування Ноофену® є патогенетично обґрунтованим при лікуванні ПТСР, вегетативних дисфункцій. Ноофен® має вегетотропну, симпатиколітичну й адаптогенну дію, антипароксизмальний ефект, що так потрібно для оздоровлення українського народу.
Ключовi слова післятравматичний стресовий розлад, Ноофен, когнітивні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Свид С. Особенности клиники и коррекция синдрома вегетативной дистонии у больных дисциркуляторной энцефалопатией : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук. Харьков, 1993. 25 с.
2. Справочник по клинической нейровегетологии / под ред. В. А. Берсеньева, Г. П. Губы, О. А. Пятака. Киев : Здоров’я, 1990. 238 с.
3. Петелин Л. С. Экстрапирамидные гиперкинезы. Москва : Медицина, 1970. 259 с.
4. Хайтович М. В. Порушення когнітивних функцій у дітей з вегетативними дисфункціями та їх корекція ноофеном // Педиатрия, акушерство и гинекология. 2000. № 5. С. 25—29.
5. Волчанский Е. И. Первый опыт клини чес кого изучения влияния фенибута и аминалона на системное артериальное давление у детей с сосудистыми дистониями // Труды Волгоградского ГМИ. 1979. Т. 31, вып. 3. С. 11—14.
6. Влияние курсового лечения ноофеном на двигательную активность, когнитивные функции и психоэмоциональное состояние у больных болезнью Паркинсона / Карабань И. Н., Луханина Е. П., Мельник Н. А., Березецкая Н. М. // Український вісник психоневрології. 2000. Т. 14, вип. 1 (46). С. 46—50.
7. Тещук В. Й., Тещук В. В. Динаміка когнітивних змін у хворих із наслідками гострих порушень мозкового кровообігу // Актуальні проблеми транспортної медицини. 2013. № 3 (33). С. 82—87.
8. Тещук В. Й., Тещук В. В. Досвід застосування ноофену у відновному лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу в умовах ВМКЦ ПР // Там само. 2014. № 1 (35). С. 111—115.
9. Міжнародна статистична класифікація хвороб : Короткий адаптований варіант для використання в Україні / переклад ; за загал. ред. А. М. Сердюка ; Центр медичної статистики МОЗ України. Київ ; Кіровоград : «Трелакс ЛТД», 1998. С. 46.
10. До питання про санітарні втрати терапевтичного профілю, за даними 61 ВМГ, під час проведення антитерористичної операції / Тещук В. Й., Лавринець О. Г., Тещук Н. В. [та ін.]. // Бюллетень XIV чтений им. В. В. Подвысоцкого : [матер. науч. конф. 27—28 мая 2015 г.]. Одесса : «Фенікс», 2015. С. 190.
11. Курако Ю. Л., Стоянов О. М. Тремор в клинич еск ой неврологии. Одесса : ОГМУ, 2000. 128 с.
12. Курако Ю. Л., Сон А. С., Стоянов А. Н. Треморогенез: погляд на проблему // Інтегративна антропологія. 2004. № 2. С. 51—54.
13. Вегетативные рас ст ройства: Клиника, лечение, диагностика / под ред. А. М. Вейна. Москва : Медицинское информационное агентство, 2000. 752 с.
14. Вейн А. М. Синдром вегетативной дистонии // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1989. Т. 89, вып. 10. С. 13—19.