ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 3 (88)Сучасні підходи до профілактичного лікування мігренозного статусу
Назва статтi Сучасні підходи до профілактичного лікування мігренозного статусу
Автори Мяловицька Олена Анатоліївна
Дідкова Юлія Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 3 (88) Сторінки 21-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.857-084-08 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена вивченню ефективності препарату вальпроєвої кислоти (Конвулекс) у пацієнтів з мігренозним статусом. Було обстежено 25 пацієнток з різними формами мігрені, ускладненої мігренозним статусом. Проводили оцінювання інтенсивності болю за Візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) та визначали ступінь дезадаптації пацієнтів за допомогою опиту- вальника MIDAS. Встановлено, що застосування препарату вальпроєвої кислоти (Конвулекс) під час лікування мігренозного статусу достовірно знижує ступінь інтенсивності головного болю та рівень дезадаптації пацієнтів протягом наступних 6 місяців після застосування препарату. Таким чином, препарат вальпроєвої кислоти (Конвулекс) є ефективним у лікуванні пацієнтів з мігре- нозним статусом.
Ключовi слова мігрень, мігренозний статус, ВАШ, MIDAS, Конвулекс
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Амелин А. В. Современная фармакотерапия приступа мигрени [Текст] / А. В. Амелин. — СПб., 2005. — 51 с.
2. Баришевська В. В. Деякі особливості гормонального статусу у хворих на мігрень [Текст] / В. В. Баришевська // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 1 (58). — С. 65.
3. Вейн А. М. Вегетативные рас ст ройства: клиника, диагностика, лечение [Текст] / А. М. Вейн. — М., 2003. — 749 с.
4. Заводнова З. І. Мігрень [Текст] / З. І. Заводнова // Український неврологічний журнал. — 2011. — № 4 (21) — С. 35—37.
5. Камчатнов П. Р. Мигрень: возможности профилактического лечения [Электронный ресурс] / Камчатнов П. Р., Чугунов А. В., Глушков К. С. // Con silium Medicum — 2008. — Т. 10, № 2. — Режим доступа : http://www.medi.ru/doc/g620402.htm
6. Международная классификация головных болей (2-е изд-е, 2003) [Текст] // Новости медицины и фармации. Тема номера: Невро логия. — 2009. — № 299. — С. 68—71.
7. Мурашко Н. К. Мігрень: етіологія, патогенез, клініка, сучас ні підходи до медикаментозного лікування [Текст] / Н. К. Мурашко, Г. М. Чуп рина // Мистецтво лікування. — 2012. — № 6 (92). — С. 17—20.
8. Поліщук В. А. Ускладнення мігрені. Діагностика і невідкладна допомога згідно з сучасними світовими рекомендаціями [Текст] / Поліщук В. А., Свістільнік Р. В., Яцковська З. П. // Медицина неотложных состояний. — 2011. — № 3 (34). — С. 110—120.
9. Табеева Г. Р. Мигрень [Текст] / Г. Р. Табеева, Н. Н. Яхно. — М., 2011. — С. 620.
10. Фисун Ю. О. Мігрень та інсульт: сучасні перспективи профі- лактики та лікування [Текст] / Ю. О. Фисун, С. Ю. Фисун // Проблеми екології та медицини. — 2011. — Т. 15. — № 5—6. — С. 13—16.
11. Migraine, headache, and the risk of stroke in women: a prospective study [Text] / Kurth T., Slomke M. A., Kase C. S. et al. // Neurology. — 2005. — Vol. 64 (6). — P. 1020—102.
12. Lipton R. Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the American migraine study II [Text] / R. Lipton, W. Stewart // Headache. — 2001; 41: 646—57.
13. Goadsby Peter J. Current practice and future directions in the prevention and acute management of migraine [Text] / Peter J. Goadsby, Till Sprenger // Lancet Neurol. — 2010; 9: 285—9.
14. Comparison of the effect of topiramate and sodium valporate in migraine prevention: a randomized blinded crossover study [Text] / Shaygannejad V., Janghorbani M., Ghorbani A. et al. // Headache. — 2006; 46: 642—648.