ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 3 (88)Аналіз адиктивного стану хворих на невротичні розлади (частоти виразності адиктивних феноменів та адиктивні потенціали об’єктів вживання)
Назва статтi Аналіз адиктивного стану хворих на невротичні розлади (частоти виразності адиктивних феноменів та адиктивні потенціали об’єктів вживання)
Автори Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 3 (88) Сторінки 45-50
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-008.447:615.07 Індекс ББК -
Анотацiя В статті викладено результати аналізу адиктивного стану хворих на невротичні розлади. Встановлено, що хворі на невротичні розлади характеризуються більш високим рівнем виразності адиктивних феноменів, порівняно з особами із загальної популяції. Виявлені превалюючі, порівняно зі здоровими, нозологічно-специфічні адиктивні «вподобання» хворих на невротичні розлади: при тривожно-фобічних розладах — залежність від їжі та снодійно-седативних речовин; при дисоціативних розладах — залежність від роботи або навчання, Інтернету, шопінгу, чаю/кави та снодійно-седативних речовин; при неврастенії — залежність від роботи/навчання. Розраховано адиктивні потенціали об’єктів вживання та зафіксовано наявність специфічних адиктивно небезпечних об’єктів для окремих форм невротичної хвороби та загальної популяції населення.
Ключовi слова адикції, невротичні розлади, адиктивний потенціал, об’єкти вживання
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский, Ю. А. Социально-стрессовые расстройства [Текст] / Ю. А. Александровский // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 1992. — № 2. — С. 5—10.
2. Колядко С. П. Эмоциональная абстиненция как биопсихологический феномен в переходных процессах при неравновесном гомеостазе эмоционального фонда [Текст] / С. П. Колядко, Т. М. Воробьева // Психическое здоровье. — 2014. — № 1. — С. 12—15.
3. Клинико-психопатологические особенности тревожно- фобических расстройств с аддиктивными нарушениями [Текст] / Н. А. Марута, С. П. Колядко, М. М. Денисенко, Г. Ю. Каленская // Український вісник психоневрології. — 2015. — Т. 23, вип. 2 (83). — С. 115—116.
4. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов [Текст] / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук и др. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2009. — № 2 (16). — С. 56—70.
5. Результаты комплексной оценки аддиктивного статуса учащейся молодежи с помощью системы оригинальных AUDIT-подобных тестов [Текст] / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др. // Там само. — 2010. — № 1 (17). — С. 27—37.
6. Семке, В. Я. Исследовательские подходы к классификации пограничных и аддиктивных расстройств [Электронный ресурс] / В. Я. Семке // Медицинская психология в России : электрон. науч. журн. — 2012. № 2. — Режим доступа : http://medpsy.ru
7. Система AUDIT-подобных тестов для комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции [Электронный ресурс] / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др. // Новости украинской психиатрии. — Киев ; Харьков, 2009. — Режим доступа : http://www.psychiatry.ua/ articles/paper313.htm.
8. Lorains, F. K. Prevalence of comorbid disorders in problem and pathological gambling: systematic review and meta- analysis of population surveys [Text] / Lorains F. K., Cowlishaw S., Thomas S. A. // Addiction. — 2011. — 106 (3). — 8—490.