ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Особливості соціального функціонування суспільно небезпечних хворих на шизофренію як маркери-мішені їх реабілітації
Назва статтi Особливості соціального функціонування суспільно небезпечних хворих на шизофренію як маркери-мішені їх реабілітації
Автори Кушнір Анатолій Миколайович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 83-88
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-082.4/.6:340.63-039.76 Індекс ББК -
Анотацiя Тяжкість соціальних наслідків і ступінь адаптації хворих на шизофренію вносять істотний внесок у прогноз, як захворювання, так і протиправної поведінки таких пацієнтів, а також відіграють істотну роль у їх суспільній небезпеці. Мета дослідження — визначити рівень дисфункції (РД) за сферами СФ у хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації (МР) суспільно не- безпечних діянь (СНД) як маркери-мішені лікувально-реабілітаційних втручань. Протягом 2011—2015 років за допомогою «Моделі оцінки соціального функціонування пацієнтів з психічними та поведінковими розладами» (МОСФ), методики визначення здатності до пси- хосоціальної адаптації (ЕAPS) обстежено 511 хворих на параноїдну шизофренію, які скоїли СНД проти життя та здоров’я особи (чоловіки, середній вік 39,72 ± 0,50 роки) і внаслідок цього пе- ребували на лікуванні у ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України» (м. Дніпропетровськ). Більш ніж половина хворих на шизофренію, що скоїли і СНД, за рівнями СФ, здатності до психосоціальної адаптації і переважаючим типом пристосувальної поведінки мають дуже низький рівень соціального функціонування, який обмежує їхню спроможність ведення незалежного, самостійного способу життя за рахунок формування «не контро льованих» ними сфер СФ. Найбільш важливими маркерами-мішенями лікувально-реабілітаційних втручань у хворих на шизофренію з продуктивно-психотичним МР СНД є інформованість та інтереси (при відносно збереженому СФ у сферах сімейно-побутових відносин і працездатності), а з негативно-особистісним — батьківська роль, емоційні відносини сімейного життя, соціально-побутова сфера загалом (за МОСФ), а також життєдіяльність та працездатність (за ЕAPS). Значна дисфункція в усіх сферах соціального функціонування суспільно небезпечних хворих на шизофренію обумовлює необхідність створення для них особливих умов та відповідного те- рапевтичного середовища, спрямованих на відновлення їх соціальної активності з урахуванням виявлених маркерів-мі- шеней лікувально-реабілітаційних втручань.
Ключовi слова шизофренія, соціальне функціонування, психосоціальна адаптація, суспільно небезпечні діяння проти життя особи, механізм реалізації суспільно небезпечних діянь
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Кабанов М. М. Реабилитация в контексте психиатрии / М. М. Кабанов // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 9—10.
2. Карлинг П. Дж. Возвращение в сообщество. Построение систем поддержки для людей с психиатрической инвалидностью / П. Дж. Карлинг. — Киев : Сфера, 2001. — 418 с.
3. Энтони В. Психиатрическая реабилитация / Энтони В., Коэн М., Фаркас М.. — Киев : Сфера, 2001. — 278 с.
4. Абрамов В. А. Стандарты многоосевой диагностики в психиатрии / В. А. Абрамов. — Донецк, 2004. — 271 с.
5. Приб Г. А. Социальное функционирование больных параноидной шизофренией, сочетающейся с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления алкоголя : дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / Приб Глеб Анатольевич. — Киев, 2003. — 235 с.
6. Вивчити особливості клініки психічних захворювань, ускладнених наркологічною патологією і розробити методики медико-соціальної експертизи та реабілітації хворих з цими розладами : Звіт НДР (заключний) / Український науково- дослідний ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології. № 0199U000496. —К., 2001. — 143 с.
7. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией : монография / [В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова и др.]. — Донецк : Каштан, 2009. — 584 с.
8. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распозна- вания патологических процессов. / Е. В. Гублер — М., Медицина, 1978. — 294 с.
9. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с Использованием Еxcеl / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — Киев : Моріон, 2000. — 320 с.