ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Прогностичне значення Фрамінгемської шкали та деяких біохімічних показників щодо ризику цереброваскулярних подій у мешканців північного сходу України
Назва статтi Прогностичне значення Фрамінгемської шкали та деяких біохімічних показників щодо ризику цереброваскулярних подій у мешканців північного сходу України
Автори Лінська Ганна Володимирівна
Аборнєва Лідія Іванівна
Лопіна Наталія Григорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 20-28
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005:001.8(477) Індекс ББК -
Анотацiя Мета дослідження — оцінка прогностичних властивостей відомих чинників ризику цереброваскулярних подій (що використовуються Фрамінгемською шкалою), а також результатів комплексного біохімічного дослідження у мешканців північного сходу України. Обстежено 218 осіб — мешканців Харківської, Сумської, Луганської та Донецької областей, в тому числі 60 практично здорових осіб; 86 осіб з гіпер тонічною хворобою; а також 72 особи з ішемічним мозковим інсультом в каротидному або вертебробазилярному басейнах. Шляхом дослідження анамнезу визначені чинники ризику цереброваскулярних подій, які використовуються Фрамінгемською шкалою. Методом комплексного біохімічного дослідження визначали у сироватці крові рівні глюкози; ліпоїдів; загального, прямого та непрямого білірубіну; церу ло- плазміну; креатиніну та сечовини. Встановлено, що чинники ризику цереброваскулярних подій, що використовуються Фрамінгемською шкалою, є інформативними, однак їхнє прогностичне значення для адекватного застосування в популяції північного сходу України потребує уточнення, оскільки при використанні в оригінальному ви- гляді реальний ризик мозкових інсультів істотно недооцінюється (середнє значення Фрамінгемського ризику в групі осіб з вже підтвердженим діагнозом інсульту становив лише 26,57 ± 2,32 %, а не близьку до 100 % величину, як можна було б очікувати). Показано, що найбільш важливими додатковими чинниками ризику цереброваскулярних подій є рівні вмісту у сироватці крові -холестерину; β-ліпопротеїдів, загального холестерину та креатиніну, сумарна інформативність яких (МІ = 36,78 одиниць) майже вдвічі перевищує сумарну інформативність Фрамінгемської шкали (МІ = 18,87 оди- ниць).
Ключовi слова цереброваскулярні події, чинники ризику, Фрамінгемська шкала
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2012 рік // Звіт Міністерства охорони здоров’я України. — К., 2013. — 96 c.
2. Волошин П. В. К вопросу о классификации сосудистых заболеваний головного мозга / П. В. Волошин, Т. С. Мищенко // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 2(31). — С. 12—16.
3. Risk factors, etiology and prognosis in patients with ischemic stroke and diabetes mellitus / [González H. A, Fabre P. O., López F. J. C., et. al.] // Review of Clinica Espaniola. — 2008. — Vol. 208 (11). — P. 546—550.
4. Stroke Risk Profile: The Framingham Study / [D’Agostino, R. B.; Wolf, P. A.; Belanger, A. J.; & Kannel, W. B.] // Stroke. — Vol. 25, № 1. —P. 40—43, January 1994.
5. Framingham stroke risk function in a large population-based cohort of elderly people: the 3C study / [Bineau S., Dufouil C., Helmer C. et al.] / Stroke. — 2009 May; 40(5): 1564—70.
6. External validation of the 2008 Framingham cardiovascular risk equation for CHD and stroke events in a European population of middle-aged men. The PRIME study / [Majed B., Tafflet M., Kee F. et al.] // Prev Med. — 2013 Jul; 57(1): 49—54.
7. Romero J. R. Epidemiology of Stroke: Legacy of the Framingham Heart Study / J. R. Romero, P. A. Wolf // Glob Heart. — 2013 Mar 1; 8(1): 67—75.
8. Кузнецов В. Л. Роль ультразвука в выявлении суррогатных маркеров атеросклероза / В. Л. Кузнецов, Е. И. Ярославская // Ультразвуковая и функциональная диагностика. — 2011. — № 1. — С. 98—104.
9. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTER-HEART study): case-control study / [Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S. et al.] // Lancet. — 2004. — Vol. 364. — № 9438. —P. 937—952.
10. Lipid levels in patients hospitalized with coronary artery disease: an analysis of 136,905 hospitalizations in Get With The Guidelines / [Sachdeva A., Cannon СР., Deedwania P. С et al.] // Am. Heart J. — 2009. — Vol. 157. — № 1. — P. 111—117.
11. Lauer M. S. Primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease: the high public burden of low individual risk / M. S. Lauer // JAMA. — 2007. — Vol. 297. — № 12. — P. 1376—1378.
12. The Framingham function overestimates stroke risk for diabetes and metabolic syndrome among Spanish population / [Costa B., Cabré J. J., Martín F. et al.] // Aten Primaria. —2005 May 15; 35(8): 392—8.
13. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распозна- вания патологических процессов / Е. В. Гублер — М.: Медицина, 1978. — 294 с.
14. Лапач С. Н. Статисти чес кие методы в медико-биологических исследованиях с использованием Еxcеl / Лапач С. Н., Чубен ко А. В., Бабич П. Н. — Київ: Моріон, 2000. — 320 с. 15. Лабораторные методы исследования в клинике : спра- вочник / [Меньшиков В. В., Делекторская Л. Н., Золотницкая Р. П. и др.]; под ред. В. В. Меньшикова. — М.: Медицина, 1987. — 368 с.
16. Колб В. Г. Справочник по клинической химии / В. Г. Колб, В. С. Камышников. — Мн. : Изд-во: Беларусь, 1982. — 366 с.