ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Сучасні аспекти епідеміології, патогенезу та лікування мігрені (Оглядова стаття)
Назва статтi Сучасні аспекти епідеміології, патогенезу та лікування мігрені (Оглядова стаття)
Автори Мяловицька Олена Анатоліївна
Дідкова Юлія Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 16-19
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.857—036.22-092-085 Індекс ББК -
Анотацiя У статті подані сучасні статистичні дані щодо поширеності мігрені в світі, гендерного розподілу захворювання та залежності від віку. Наведені дані, які вказують на соціально-економічну важливість проблеми. В оглядовій статті вказані сучасна класифікація та теорії розвитку мігренозного нападу, розглянуто підходи до лікування нападу та профілактики ускладнень мігрені.
Ключовi слова мігрень, головний біль, діагностика, лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Амелин А. В. Мигрень (патогенез, клиника, лечение [Текст] / Амелин А. В., Игнатов Ю. Д., Скоромец А. А. — СПб., 2001. — 199 с.
2. Амелин А. В. Современная фармакотерапия приступа мигрени [Текст] / А. В. Амелин. — СПб., 2005. — 51 с.
3. Баришевська В. В. Деякі особливості гормонального статусу у хворих на мігрень [Текст] / В. В. Баришевська // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 1 (58) — С. 65.
4. Вейн А. М. Вегетативные расстройства: клиника, диаг- ностика, лечение [Текст] / А. М. Вейн. — М., 2003. — 749 с.
5. Дубенко О. Е., Сотников Д. Д. Профилактическое лече- ние мигрени: вчера, сегодня, завтра [Текст] / О. Е. Дубенко, Д. Д. Сотников // Міжнародний неврологічний журнал. Тематичний випуск «Головная боль». — 2009. — С. 24—29.
6. Заводнова З. І. Мігрень [Текст] / З. І. Заводнова // Український неврологічний журнал. — 2011. — № 4 (21). — С. 35—37.
7. Камчатнов П. Р. Мигрень: возможности профилактическ ого лечения [Текст] / Камчатнов П. Р., Чугунов А. В., Глушков К. С. // Consilium Medicum. — 2008. — Т. 10. — № 2.
8. Международная классификация головных болей (2-е изд-е, 2003) [Текст] // Новости медицины и фармации. Неврология (темат. номер). — 2009. — № 299. — С. 68—71.
9. Мищенко Т. С. Мигрень: современное состояние проб- лемы [Текст] / Т. С. Мищенко // Здоров’я України. — 2010. — № 1 (230). — С. 37.
10. Мищенко Т. С. Мигрень: эпидемиология, диагностика, ле- чение и профилактика [Текст] / Т. С. Мищенко // Здоров’я України. Тематичний номер: Неврологія, психіатрія, психотерапія. — 2010. — № 2 (13). — С. 7—9.
11. Морозова О. Г. Мигрень. Постановка диагноза соглас- но международной классификации головных болей второго пересмотра [Текст] / О. Г. Морозова // Международный невро- логический журнал. — 2009. — № 5 (27). — С. 84.
12. Рачин А. П. Мигрень: от правильной диагностики к адекватной терапии [Текст] / Рачин А. П., Осипова В. В., Юдельсон Я. Б. // Справочник поликлинического врача. — 2007. — № 1. — С. 51—56.
13. Руководство Европейской федерации неврологических сообществ (EFNS) по медикаментозной терапии мигрени — уточ- ненный пересмотренный доклад рабочей группы EFNS [Текст] // European Journal of Neurology. — 2009, 16: 968—981.
14. Табеева Г. Р. Мигрень и инсульт [Текст] / Г. Р. Табеева // Consilium Medicum. — 2010. — Т. 12. — № 2.
15. Табеева Г. Р. Мигрень [Текст] / Г. Р. Табеева, Н. Н. Яхно. — М., 2011. — 620 с.
16. Da. Curran, H. Hinterberger, J. W. Lance Total plasma serotonin, 5-hydroxyindoleacetic acid and p-hydroxy-m-methoxymandelic acid excretion in normal and migrainous subjects // Headache: The Journal of Head and Face Pain. — 1966. — Vol. 6, Issue 3, P. 154—157. — Режим доступу : http://onlinelibrary.wiley. com/doi/10.1111/j.1526-4610.1966.hed0603154.x/abstract
17. Migraine’s іmpact today [Текст] / [Lipton R. B., Ste wart W. F., Reed M. et al.] // Postgraduate Medicine. — 2001. — Vol. 109. — № 1. — Р. 38—45.
18. Lipton R. Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the American migraine study II [Текст] / R. Lipton, W. Ste wart // Headache. — 2001. — № 41: 646/ — Р. 57.
19. Pietrobon D. Annu Rev Physiol. [Текст] / D. Pietrobon, M. A. Mosko witz. — 2013 Feb 10; 75: 365—91. doi: 10.1146/ annurev-physiol-030212-183717. Epub 2012 Nov 26.
20. Stephen D. FACPApproved by the Quality Standards Subcommittee April 1, 2000. Approved by the Practice Committee May 3, 2000. Approved by the AAN Board of Directors June 9, 2000 [Текст] / D. Stephen, M. D. Silberstein // Neurology. — 2000; 55: 754—763.
21. Stewart W. Migraineprevalence. A review of populationbased studies [Текст] / Stewart W., Shechter A., Rasmussen B. // Ibid. — 1994. — 44 (suppl. 4) — Р. 17—23.
22. Hutchinson S. Menstrual Migraine [Текст] / S. Hutchinson and L. B. Peterlin. — Oxford American Pain Library, 2010 — P. 86.
23. Schwedt Todd J. Advanced neuroimaging of migraine [Текст] / Todd J. Schwedt, David W. Dodick // Lancet. — 2012. — № 4 (37). — С. 43—53.
24. Burden of Migraine in the United States: Disability and Economic Costs / [X. Henry Hu; Leona E. Markson, ScD; Richard B. Lipton, et al.] // Arch. Intern. Med. — 1999. — 159(8): 813—818. doi:10.1001/archinte.159.8.813. — Режим доступу : http://archinte. jamanetwork.com/article.aspx? articleid=485012
25. Wolff H. G. Headache and other head pain [Текст] / H. G. Wolff. — New York : Oxford University Press, 1948.