ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Гендерні та вікові особливості порушень особистості у хворих на розсіяний склероз
Назва статтi Гендерні та вікові особливості порушень особистості у хворих на розсіяний склероз
Автори Волошин-Гапонов Іван Константинович
Бородавко Оксана Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 10-14
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2: 615-05: 612.6.052 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено дослідження особливостей порушень особистості у хворих з рецидивуючим типом перебігу розсіяного склерозу залежно від вікових і гендерних характеристик. Показано, що порушення особистості й емо ційної сфери у даної категорії хворих виявляються у вигляді вираже- ної ригідності, інертності, схильності до іпохондризациі. Особливості особового реагування на захворювання полягають в значній вираженості гармонійного і ергопатичного типів ставлення до хвороби. Для хворих на розсіяний склероз, в цілому, характерний достатньо високий рівень суб'єктивного сприйняття якості життя, що може бути пов'язане із зниженням критики до свого стану, а також з функціонуванням психологічних захисних механізмів.
Ключовi слова розсіяний склероз, особистісні порушення, гендерні й вікові особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Алексеева, Т. Г. Спектр нейропсихологических изменений при рассеянном склерозе [Текст] / Т. Г. Алексеева, А. Н. Бойко, Е. И. Гусев // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2000. — № 11. — С. 15—20.
2. Волошин, П. В. Аналіз розповсюдженості захворюваності на розсіяний склероз в Україні за даними офіційної статистичної звітності [Текст] / [П. В. Волошин, Н. П. Волошина, Л. І. Д'яченко, І. Л. Левченко] // Український вісник психоневрології. — 2005. — Том 13, вип. 2 (43). — С. 5—11. 3. Гант, О. Є. Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.04 «Медична психологія» [Текст] / О. Є. Гант. — Харків, 2009. — 20 с.
4. Заславский, Л. Г. О значении личностной тревожности в за- болеваемости рассеянным склерозом [Текст] / Л. Г. Заславский // Материалы конф. Рассеянный склероз: основы здоровья. — СПб.: Лики России, 1999. — С. 11—14.
5. Коркина, М. В. Психические нарушения при рассеянном склерозе [Текст] / М. В. Коркина, Ю. С. Мартынов, Г. Ф. Малков. — М.: Изд-во УДН, 1986.
6. Резникова, Т. Н. Психологическое исследование больных рассеянным склерозом [Текст] / [Т. Н. Резникова, И. Ю. Терентьева, Н. А. Селиверстова, Ю. Г. Хоменко] // Журнал неврологии и пси- хиатрии им. С. С. Корсакова. — 2007. — № 7. — С. 36—42.
7. Шестопалова, Л. Ф. Когнитивные нарушения у больных рас- сеянным склерозом [Текст] /Л. Ф. Шестопалова // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2002. — № 1 (9). — С. 50—53.
8. Шестопалова, Л. Ф. Особенности нарушений когнитивных функций у больных с различными типами течения рассеянного склероза [Текст] / Л. Ф. Шестопалова, Е. Е. Гант // Медицинская психология. — 2009. — Т. 4, № 1. — С. 3—6.