ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 4 (61)Спонтанні крововиливи в задню черепну ямку. Фактори, що визначають перебіг та наслідки захворювання
Назва статтi Спонтанні крововиливи в задню черепну ямку. Фактори, що визначають перебіг та наслідки захворювання
Автори Гончарук Оксана Миколаївна
Обливач А.А.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 4 (61) Сторінки 6-8
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.714.35-005.1-036-06 Індекс ББК -
Анотацiя На основі аналізу 125 хворих з спонтанним крововиливом в структури задньої черепної ямки виявлено, що блискавичний та гострий перебіг крововиливу, як і крово вилив в стовбур мозку, є несприятливими чинниками. Сучасні методи нейровізуалізації дозволяють встановити характер і локалізацію крововиливу, проконтролювати динаміку гідроцефального синдрому та прийняти адекватну тактику лікування. Рання хірургічна ліквідація гідроцефально- гіпертензійного синдрому при локалізації крововиливу в півкулях чи хробаку мозочку сприятливо впливають на результат.
Ключовi слова задня черепна ямка, крововиливи, комп’ю терна томографія, стовбур мозку, мозочок
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Башенская, М. Л. Мозжечковые кровоизлияния / М. Л. Башенская // Невро патология и психиатрия. — 1940, № 7—8. — С. 31—37.
2. Варакин, Ю. Я. Распространённость и структура цереброваскулярных заболеваний в различных регионах СССР по данным одномоментного эпидемиологического исследования / Ю. Я. Варакин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1993. — № 11. — С. 7—10.
3. Варлоу, Ч. П. и соавт. Инсульт: Практическое руководство для ведения больных; пер. с англ.; под ред. А. А. Скоромца, В. А. Сорокоумова. — СПб.: Политехника, 1998. — С. 628.
4. Виничук, С. М. Внутримозговое кровоизлияние: Факторы, определяющие тяжесть состояния и исход заболевания / С. М. Вини- чук, М. М. Прокопив, Е. Е. Фартушная, О. А. Пустовая // Укр. мед. часопис. — № 5 (61). — IX/X 2007. — С. 1—8.
5. Стан неврологічної служби України у 2008 році / Жданова М. П., Зінченко О. М., Голубчиков М. В., Міщенко М. С. — Харків, 2009. — С. 24.
6. Міщенко, М. С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / М. С. Міщенко // Ж. Судинні захворювання головного мозку. — 2006. — № 1. — С. 3—7.
7. Пирадов, М. А. Геморрагический инсульт: новые подходы к диагностике и лечению / М. А. Пирадов // Нервные болезни. — М.: Атмосфера, 2005. — С. 17—19.
8. Педаченко, Г. А. Кровоизлияния в мозжечок / Г. А. Педаченко, М. П. Пастушин. — К. : Здоров’я , 1975. — С. 95.
9. Геморрагический инсульт. Практическое руководство : под ред. чл.-корр. РАМН В. И. Скворцовой и чл.-корр. РАМН В. В. Кры- лова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 160 с.
10. Brown, D. L. Morgenstern Stopping the bleeding in intracerebral hemorrhage / D. L. Brown // N. Eng.& med. — 2005. — 352(8): 828—830.
11. Fewel, J. M. Spontaneous intracerebral hemorrhage: a review / J. M. Fewel, B. G. Jr. Thompson, J. T. Hoff // Neurosurgical Focus. — 2003. — 15(4): El.
12. Kupersmith, M. J. Natural history of brainstem cavernous malfor mations / M. J. Kupersmith [et al.] // Neurosurgery. — 2001, 48(1). — P. 47—54.
13. Thrift, A. G. [et al.] Three important subgroups of hypertensive persons at greater risk of intracerebral hemorrhage, Melbourne Risk Factor Study Group. Hypertension. — 1998, 31(6). — P. 1223—1229.
14. Russel, D. S. Tumors and haematomas of the cranial fossa posterior, The pathology of tumors of the nervous system / D. S. Russel, L. J. Rubinstein. — 4th ed. — L.: Edvard Arnold, 1977. — P. 126—145.