ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 4 (57)Патопсихологічні порушення при ВІЛ-інфекції у дітей з урахуванням вікового фактору
Назва статтi Патопсихологічні порушення при ВІЛ-інфекції у дітей з урахуванням вікового фактору
Автори Черкасова Олеся Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 4 (57) Сторінки 67-69
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.98:578.828 ВІЛ:616 – 053.2 Індекс ББК -
Анотацiя У проведеному дослідженні були виявлені нові дані про вікову динаміку патопсихологічних порушень при ВІЛ-ін фекції/ СНІДі у дітей. Було встановлено, що у ВІЛ-інфікованих дітей має місце пряма кореляційна залежність вербального інтелекту від віку: із збільшенням віку вербальні функції в структурі інтелекту отримують динамічніший розвиток. У міру дорослішання дітей з ВІЛ-інфекцією здібність до довільної концентрації уваги покращується. Було також встановлено, що істотно змінюються параметри насичуваності — виснажуваності короткочасної вербальної пам'яті, крива відтворення 10 слів із збільшенням віку обстежених «згладжується», наближаючись до прямої лінії.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Блейхер В. М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов. Т. 1. — Ростов-на-Дону, 1996. — 250 с.
2. ВИЧ-инфекция: Учебно-методическое пособие / Сост. М. Е. Стаценко, А. Ф. Косицына, С. В. Туркина. — Волгоград: Изд- во ВолГУ, 2002. — 44 с.
3. Детская психиатрия: Учебник / Под ред. Э. Г. Эйдемиллера. — Спб.: Питер, 2005. — 1120 с.
4. Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия / Пер. с англ. . В 2 т. Т. 2. — М.: Медицина, 1994. — 528 с.
5. Клиническая психология: Учебник для вузов. 3-е изд. / Под ред. Б. Д. Карвасарского. — Спб.: Питер, 2008. — 960 с.
6. Немов Р. С. Психология. Психодиагностика. Кн. 3. — М.: Гуман. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 630 с.
7. Покровский В. В. и др. ВИЧ-инфекция: Клиника, диагностика, лечение / В. В. Покровский, Т. Н. Ермак, В. В. Беляева, О. Г. Юрин. — М.: ГЭОТАР Медицина, 2000. — 489 с.
8. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. — Самара: БАХРАХ-М, 2006. — 672 с.
9. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в пси- хологии. — СПб.: Речь, 2001. — 350 с.
10. Сметанников П. Г. Психиатрия: Руководство для врачей. Изд-е 6-е, перераб. и доп. — М.: Медицинская книга, 2007. — 784 с.
11. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С. Ю. Циркина. — СПб.: Питер, 2002. — 752 с.
12. Тиганов А. С. Руководство по психиатрии. Т. 2. — М., 1999. — 740 с.
13. Angelino AF, Treisman GJ. Management of psychiatric disorders in patients infected with HIV // Clin. Infect. Dis. — 2001; 33: 847—56.
14. Brouwers, P., Charles, D., Heyes, M. P., Moss, H. A., Welters, P. L., TudorWilliams, G, Civitello, L. A. & Pizzo, P. A. Neurobehavioral manifestations of symptomatic HIV1 disease in children: Can nutritional factors play a role? // Journal of Nutrition. — 1996, 126.
15. Marc Foca et al. Gender Differences in Lymphocyte Populations, Plasma HIV RNA levels, and Disease Progression in a Cohort of Children Born to Women Infected with HIV // Pediatrics, July. — 2006; 118: 146—155.